Strona powitalna

 Centrum Transferu Technologii zostało utworzone w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, w szczególności poprzez:  zarządzanie własnością intelektualną Uczelni; wspieranie organizacyjne i kapitałowe tworzenia dóbr intelektualnych przez pracowników, studentów oraz doktorantów Uczelni oraz ich komercjalizacjęprowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, usługowej i promocyjnej; w zakresie ochrony własności intelektualnej Uczelni; kreowanie działalności innowacyjnej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

Zapraszamy do współpracy 

Zespół CTT