Jesteś tutaj

Kontakt

Centrum Transferu Technologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

(Budynek Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego)

pok.105,106 (poziom-1E))

 mail:ctt@wum.edu.pl

 

Joanna Sobczak

Główny specjalista ds. ochrony własności intelektualnej

tel: 22 57 20 893

joanna.sobczak@wum.edu.pl

Eliza Konstaciuk

Głównego  Specjalisty ds. organizacji prac przedwdrożeniowych

tel: 22 57 20 993

eliza.konstanciuk@wum.edu.pl

Joanna Stępkowska

Główny specjalista ds. wdrożeń wyników badań B+R

tel: 22 57 20 890

joanna.stepkowska@wum.edu.pl

 Główny specjalista ds. transferu technologii

Dorota Rabczak

 tel: 22 57 20 896

dorota.rabczak@wum.edu.pl

Anna Kula

Dyrektor CTT

tel: 22 57 20 894

anna.kula@wum.edu.pl

 

Broker Innowacji

Marta Osęka

tel: 22 57 20 895

marta.oseka@wum.edu.pl