Technologie

Projektsortuj malejąco Rezultaty projektu
Cefazolina jako nowy lek w terapii chorych z łuszczycą

kierownik projektu:
prof. dr hab. Katarzyna Koziak

Zastosowanie cefazoliny prowadzi do hamowania zbyt nasilonej odpowiedzi układu odpornościowego, a tym samym do osiągnięcia zasadniczego celu terapii chorób o podłożu autoimmunizacyjnym, jaką jest m. in. łuszczyca. Zespołowi udało się opracować nową formę farmaceutyczną leku przeznaczoną do stosowania zewnętrznego u chorych z łuszczycą. Formulacja ta ma postać emulsji i stanowić może podstawę do prowadzenia bardziej zaawansowanych badań.


PDF icon karta_technologiczna_cefazolina.pdf
Czujnik do wykrywania białka w moczu w warunkach domowych

kierownik projektu:
dr n. med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska

Projekt wspólny Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wynalazek składa się z podręcznego urządzenia oraz zwalidowanej metody diagnostycznej oznaczania ilości białka w moczu.

Urządzenie pozwala na diagnostykę białkomoczu w warunkach domowych, służy do monitorowania chorób nerek, w przebiegu których dochodzi do wydalania białka do moczu (tzw. białkomocz), takich jak zespół nerczycowy, kłębuszkowe zapalenia nerek, cukrzyca. W szczególności do diagnozowania nawrotów białkomoczu w zespole nerczycowym. 


PDF icon karta_technologiczna_czujnik.pdf
Interaktywny system do podtrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej osób starszych

kierownik projektu:
dr n. med. Piotr Pietras

Naukowcy z WUM opracowali interaktywny system nadzorujący i motywując poprzez gamifikację do uzyskania poprawy wydolności układu sercowo-krążeniowego. Kluczowym elementem rozwiązania jest urządzenie do treningu fizycznego dużych grup mięśniowych sprężone z aplikacją do treningu koordynacji, pamięci i funkcji poznawczych opartej na komputerowej analizie ruchu. Połączenie obu technologii wyzwala dodatkowy efekt synergii wpływającej na wzajemne zwiększenie ich efektywności i skrócenie czasu ćwiczeń.


PDF icon karta_technologiczna_urzadzenie_rehabilitacyjne.pdf
Małocząsteczkowe związki chemiczne o potencjalnym zastosowaniu w terapii epilepsji lekoopornej

kierownik projektu:
dr hab. Maciej Dawidowski

Opracowane przez naukowców WUM pochodne pirolo[1,2-a]pirazyny wykazują szerokie spektrum aktywności przeciwdrgawkowej in vivo u zwierząt, również w modelach drgawek lekoopornych. Szczególnie interesująca jest wysoka aktywność w modelu mTLE - lekoopornej padaczki skroniowej, na którą nie opracowano do tej pory skutecznego leku.


PDF icon karta_technologiczna_epilepsja.pdf
Metoda diagnozowania glikemii przy użyciu aplikacji mobilnej

kierownik projektu:
dr n. med. Agnieszka B. Niebisz

Metoda diagnozowania glikemii z wykorzystaniem aplikacji mobilnej rejestrującej próbkę głosu osób chorych na cukrzycę typu 1 i 2, sygnalizująca zmiany w poziomie glikemii. Jest sygnałem wczesnego ostrzegania wystąpienia objawów hipo i hiperglikemii.


PDF icon Karta technologiczna
Nowa nieinwazyjna metoda leczenia niewydolności serca

kierownik projektu:
dr hab. n. med. Maciej Siński

Nowa metoda leczenia polega na zahamowaniu aktywności układu współczulnego, odbarczeniu chemoreceptorów kłębka szyjnego za pomocą systemu, który sekwencyjnie dozuje hiperoksyczną mieszankę oddechową.  Sposób podawania tlenu zapobiega ubocznym działaniom  będącym wynikiem hiperoksji. Nowa metoda leczenia polega na zahamowaniu aktywności układu współczulnego, odbarczeniu chemoreceptorów kłębka szyjnego za pomocą systemu, który sekwencyjnie dozuje hiperoksyczną mieszankę oddechową.  Sposób podawania tlenu zapobiega ubocznym działaniom  będącym wynikiem hiperoksji.


PDF icon Karta technologiczna
Nowa wielkocząsteczkowa molekuła pochodzenia naturalnego o selektywnej aktywności immunosupresyjnej

kierownik projektu:
Prof. dr hab. Jadwiga Turło

Przedmiotem wynalazku są selenowane polisacharydy - nowe wielkocząsteczkowe molekuły otrzymywane na drodze biosyntezy przez kultury mycelialne grzyba z gatunku Lentinula edodes, o całkowicie nietypowej dla tej grupy związków aktywności immunosupresyjnej.

Otrzymane produkty wykazują aktywność jako selektywne inhibitory aktywacji limfocytów T, a aktywność ta jest obserwowana już w niskich stężeniach. Preparaty zawierające produkt są przeznaczone do stosowania przede wszystkim w transplantologii w prewencji odrzucenia przeszczepu oraz w chorobach autoimmunologicznych jak np. nieswoiste zapalenia jelit, atopowe zapalenia skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodzieją-ce zapalenie jelita grubego, toczeń rumieniowaty, atopowe zapalenie skóry.


PDF icon molekula.pdf
Nowoczesne metody różnicowania oraz monitorowania przebiegu nefropatii IgA, nefropatii błoniastej oraz toczniowej, oparte o analizę proteomiczną moczu, z wykorzystaniem technik Western blotting oraz ELISA (test diagnostyczny)

kierownik projektu:
dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

Nowa nieinwazyjna metoda różnicowania oraz monitorowania przebiegu nefropatii oparta na połączeniu technologii Western blotting oraz ELISA, umożliwiająca jakościową identyfikację wybranych białek oraz ilościową ocenę ich stężenia w pobranym materiale.


PDF icon Karta technologiczna
Ocena aktywności i czystości mikrobiologicznej preparatów liofilizowanego mleka kobiecego utrwalonego metodą wysokich ciśnień

kierownik projektu:
dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

Opracowane przez Zespół badawczy rozwiązanie bazuje na technice wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP), jest nietermiczną metodą utrwalania żywności opartą na koncepcji „minimalnego przetwarzania”. HHP zwiększa bezpieczeństwo produktów spożywczych i wydłuża ich trwałość, jednocześnie pozwalając na zachowanie wartości żywieniowych i sensorycznych. W celu określenia skuteczności procesu utrwalania mleka kobiecego w zapewnieniu czystości mikrobiologicznej, zbadano  wrażliwość wybranych drobnoustrojów na zastosowane ciśnienia, w próbkach mleka celowo kontaminowanego mikroorganizmami potencjalnie chorobotwórczymi. Następnie mleko poddano liofilizacji
i zbadano jego czystość i aktywność biologiczną.


PDF icon karta_technologiczna_liofilizacja.pdf
Ocena czystości mikrobiologicznej wzmacniacza do żywienia noworodków

kierownik projektu:
dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

Zespół badawczy wykorzystuje niekonwencjonalne techniki utrwalania mleka kobiecego które mogą mieć zastosowanie w wytworzeniu wzmacniacza pochodzącego z matczynego mleka. Niekwestionowaną korzyścią wprowadzonych rozwiązań jest zachowanie bioaktywności produktu. Ciśnieniowane produkty spożywcze (nabiałowe i inne) nie tracą walorów smakowych ani zapachowych, a termin ich przydatności do spożycia znacznie się wydłuża. Takie korzyści dotyczą też paskalizacji mleka kobiecego, które jest żywnością o znaczeniu terapeutycznym, funkcjonalnym. Stworzenie preparatu pochodzącego z mleka kobiecego o znanym składzie w ograniczonej objętości umożliwi porcjowanie i podaż składników odżywczych we właściwych proporcjach dzieciom przedwcześnie urodzonym. Działania przeprowadzone:

1. Zbadanie flory natywnej matek-dawczyń i określenie wpływu wybranych warunków ciśnieniowania i liofilizacji

2. Fortyfikowanie (celowe kontaminowanie) mleka wybranymi szczepami referencyjnymi bakterii i  grzybów oraz ocena wpływu wybranych procesów na ich przeżywalność w mleku.

3. Sprawdzenie obecności wybranych patogenów ( spośród rekomendowanych przez EMBA:  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis , Bacillus cereus oraz Candida albicans w mleku procesowanym).


PDF icon karta_technologiczna_wzmacniacz.pdf

Strony