Jesteś tutaj

KONKURS NA GRANT II

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII WUM

oraz

 SYNERGIA  WUM Sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych
i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ogłaszają

KONKURS NA GRANT II

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych,

 w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

 

Minimalna kwota grantu :  20 000,00 zł netto

Maksymalna kwota grantu:  100 000,00 zł netto;

 

Termin naboru wniosków: od dnia 6 kwietnia  do dnia 30 kwietnia  2018 roku.

do godziny 15.30  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl)

Uczestnikami Konkursu mogą być:

- Pracownicy Uniwersytetu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania)

- Zespoły badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest Pracownikiem Uniwersytetu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania).

-Uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, którzy posiadają wdrożeniowe wyniki prac badawczo-rozwojowych

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin konkursu na GRANT II

Wniosek o uczestnictwo w konkursie o grant

Raport  z postępu wykonywanych prac przedwdrożeniowych

Regulamin Komitetu Inwestycyjnego