2022/CTT-KOM-01

Termin składania ofert: 
10.02.2022 - 15:00
Przedmiot: 

Zaproszenie do składania ofert

nabycia praw do technologii 

pn. „Sposób wykrywania endometriozy”

stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przedmiotem oferty są prawa wyłączne - prawa własności intelektualnej, inne uprawnienia do dóbr niematerialnych oraz know-how do technologii pn.: "Sposób wykrywania endometriozy", która jest opisana w krajowym zgłoszeniu patentowym nr" P.431605 oraz w zgłoszeniu międzynarodowym: PCT/PL2019/005078.

Karta technologiczna  

Prezentacja projektu - film

Termin składania ofert - 10 lutego 2022 r. do godziny 15.00

Oferty prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: ctt@wum.edu.pl

  

Postępowanie zakończone: 
postępowanie zakończone
Przywróć ofertę: 
Nie