Kontakt

Centrum Transferu Technologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Budynek Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
pok. 105 i 106 (poziom -1E)

ctt@wum.edu.pl

Dyrektor CTT - Anna Kula

tel: 22 57 20 894
anna.kula@wum.edu.pl

Główny specjalista ds. ochrony własności intelektualnej - Joanna Sobczak

tel: 22 57 20 893
joanna.sobczak@wum.edu.pl

Główny specjalista ds. transferu technologii - Dorota Rabczak

tel: 22 57 20 896
dorota.rabczak@wum.edu.pl

Główny specjalista ds. wdrożeń wyników badań B+R - Joanna Stępkowska

tel: 22 57 20 890
joanna.stepkowska@wum.edu.pl

Głowny specjalista ds. organizacji prac przedwdrożeniowych - Eliza Konstanciuk

tel: 22 57 20 993
eliza.konstanciuk@wum.edu.pl