CTT_FS249_PMZ3_1/2022

Termin składania ofert: 
09.01.2023 - 11:00
Przedmiot: 

Wykonanie usługi badawczej polegającej na  przeprowadzeniu  analizy  detekcji liczby jąder komórkowych pochodzących z tożsamych skrawków tkankowych mysich węzłów limfatycznych o grubości 40 lub 100 mikrometrów oparta o wytrenowane moduły uczenia maszynowego oraz własnoręcznie wytrenowane algorytmy uczenia maszynowego.

 

Usługa będzie realizowana dla grantu o akronimie „ISEE” w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt wdrożeniowy zakceptowany przez Komitet Inwestycyjny.

Szczegółowa specyfikacja zakresu prac stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Postępowanie zakończone: 
postępowanie zakończone
Wybór oferty: 
Przywróć ofertę: 
Nie