Patenty

Twórcy Numer patentu Data przyznania Kraj Uprawnieni Rodzaj ochrony

Derivatives of (2,5-dioxopirolidyn-1-yl)(phenyl)-acetamide and their use in the treatment of neurological diseases

Krzysztof Kamiński,
Michał Abram,
Anna Rapacz,
Szczepan Mogilski,
Gniewomir Latacz,
Bartłomiej Szulczyk

202080008108.9 12.04.2024 Chiny

Uniwersytet Jagielloński,
Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Frakcja selenizowanych bioaktywnych polisacharydów z Lentinula edodes, farmaceutyczna kompozycja zawierająca frakcję selenizowanych bioaktywnych polisacharydów, frakcja selenizowanych bioaktywnych polisacharydów do stosowania jako lek oraz sposób jej wytwarzania

 

Jadwiga Turło,
Marzenna Klimaszewska,
Radosław Zagożdżon,
Beata Kaleta,
Sabina Górska,
Andrzej Gamian,
Grzegorz Łapienis

244687 26.02.2024 Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Instytut Immunologii Terapii Doświadczalnej PAN 

Wynalazek

Conjugates of seselnium and isothiocyanate nanoparticles for use in the treatment of breast cancer

Lidia Mielczarek,
Katarzyna Wiktorska,
Zdzisław Chilmonczyk,
Pamela Krug,
Katarzyna Kaczyńska,
Jakub Karasiński,
Ewa Bulska,
Maciej Mazur

3843754 07.02.2024 Europa

Uniwersytet Warszawski,
Narodowy Instytut Leków,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Biosensor do ilościowych oznaczeń PARP-1 w ludzkich płynach ustrojowych

Piotr Laudański,
Ewa Gorodkiewicz,
Łukasz Ołdak

244489 29.01.2024 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Uniwersytet w Białymstoku

Wynalazek

Pochodne N-[ω-(4-podstawione-piperazyn-1-ylo)alkilo]-1H-indazol-3-karboksyamidu, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie

Agnieszka Kaczor,
Piotr Stępnicki,
Tomasz Wróbel,
Dariusz Matosiuk,
Maria de los Angeles Castro Perez,
Maria Isabel Loza Garcia,
Martyna Wróbel,
Andrzej Chodkowski,
Jadwiga Turło

244248 27.12.2023 Polska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Universidade de Santiago de Compostela

Wynalazek

(2,5-dioxopirolidyn-1-yl)(phenyl)-acetamide derivatives and their use in the treatment of neurological diseases

Krzysztof Kamiński,
Michał Abram,
Anna Rapacz,
Szczepan Mogilski,
Gniewomir Latacz,
Bartłomiej Szulczyk

480712 12.12.2023 Indie

Uniwersytet Jagielloński,
Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Pochodne (2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)(fenylo)-acetamidu i ich zastosowanie do leczenia chorób o podłożu neurologicznym

Krzysztof Kamiński,
Michał Abram,
Anna Rapacz,
Szczepan Mogilski,
Gniewomir Latacz,
Bartłomiej Szulczyk 

244071 27.11.2023 Polska

Uniwersytet Jagielloński,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

New 5-aminotetrazole derivatives with antibacterial and antifungal activity

Daniel Szulczyk,
Marta Struga,
Joanna Stefańska

3679037 08.11.2023 Wielka Brytania, Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru, sposób otrzymania warstwy, zastosowanie czujnika elektrochemicznego zawierającego warstwę do rozpoznawania inhibitora agregacji płytek krwi i jego metabolitu

Yadav Joti,
Krzysztof Noworyta,
Włodzimierz Kutner,
Renata Rybakiewicz-Sekita,
Andrzej Kutner,
Teresa Żołek,
Dorota Maciejewska

 

243900 30.10.2023 Polska

Instytut Chemii Fizycznej PAN,
Warszawski Uniwerystet Medyczny,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wynalazek

Use of serum 2 cysteine peroxiredoxins (2-Cys-PRDX) as biomarkers of chronic kidney diseases (CKD) such as lupus nephritis (LN), IgA nephropathy (IgAN) and autosoma-dominant polycystic kidney disease (ADPKD) useful for diagnosing, monitoring, and prognosing in these diseases and method of differentiotion of these diseaseas

Krzysztof Mucha,
Leszek Pączek,
Radosław Zagożdżon,
Bartosz Foroncewicz,
Natalia Krata,
Kamila Gala

3358355 11.10.2023 Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Pages