Podsumowanie

Tytuł Twórca Numer patentu Kraj Data przyznania Rodzaj produktu Instytucje
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech US9018255 Stany Zjednoczone 28 Apr 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Sposób otrzymywania produktu inzynierii tkankowej do rekonstrukcji i regeneracji tkanki kostnej i produkt inzynierii tkankowej. prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,prof. dr hab. Stanislaw Slomkowski,dr hab. Tomasz Ciach,przewód kwalifikacyjny pierwszy Joanna Wójtowicz,dr hab. Stanislaw Sosnowski 11732523.3 19 Oct 2012 wynalazek Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury
Sposób otrzymywania protoescygeniny z esycyny dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr MARIUSZ GRUZA,prof. GRZEGORZ GRYNKIEWICZ,dr TOMASZ GILLER,dr MARTA LASZCZ,dr KAMIL JATCZAK 13/733,855 Stany Zjednoczone 03 Jan 2013 wynalazek Instytut Farmaceutyczny,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Przeciwbólowa kompozycja farmaceutyczna do podawania doustnego prof. dr hab. Marek Naruszewicz,dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrozny 14/122,712 Stany Zjednoczone 27 Nov 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Preparat poprawiajacy pamiec oraz uczenie sie, sposób jego wytwarzania, srodek farmaceutyczny, dodatek zywieniowy oraz jego zastosowanie dr hab. Mariusz Sacharczuk 14/369,246 Stany Zjednoczone 27 Jun 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
PYRAZOLOPYRIDINE DERIVATIVES AND THEIR USE IN THERAPY dr hab. Maciej Dawidowski, Grzegorz Popowicz 14183991.0 08 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Zastosowanie pochodnej kwasu 7-aminocefalosporanowego jako inhibitora aktywnosci biologicznej IL-15 i IL-2 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska,dr Malgorzata Dutkiewicz,prof. Elzbieta Kaczmarek, Slawomir Filipek, Szymon Niewczerzal, Bartosz Trzaskowski, Piotr Krzeczynski 15/026,125 Stany Zjednoczone 30 Mar 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Zastosowanie pochodnej kwasu 7-aminocefalosporanowego jako inhibitora aktywnosci biologicznej IL-15 i IL-2 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska,dr Malgorzata Dutkiewicz,prof. Elzbieta Kaczmarek, Slawomir Filipek, Szymon Niewczerzal, Bartosz Trzaskowski, Piotr Krzeczynski 2,925,652 Kanada 29 Mar 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Zastosowanie pochodnej kwasu 7-aminocefalosporanowego jako inhibitora aktywnosci biologicznej IL-15 i IL-2 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska,dr Malgorzata Dutkiewicz,prof. Elzbieta Kaczmarek, Slawomir Filipek, Szymon Niewczerzal, Bartosz Trzaskowski, Piotr Krzeczynski 2014326355 Australia 01 Apr 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Protoescigenin derivative, process of its preparation, use of said compound and pharmaceutical composition comprising that compound dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr hab. Magdalena Kowalewska, Iwona Grabowska,dr hab. Krzysztof Bojakowski, DOROTA MACIEJKO, GRZEGORZ GRYNKIEWICZ, MARIUSZ GRUZA, KAMIL JATCZAK, MARTA LASZCZ, KATARZYNA FILIP, PIOTR CMOCH 2016225174 Australia 30 Aug 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Produkty farmacutyczne, zawierajace szczepionki przeciwnowotworowe i pazmidy niosace interleukine 15 (IL-15), jako laczny preparat do zastosowania w immunoterapii nowotworów prof. dr hab. Witold Lasek,prof. dr hab. Marek Jakóbisiak,dr hab. Grzegorz Basak, TOMASZ SWITAJ, ANDRZEJ MACKIEWICZ, PIOTR J. WYSOCKI 207902 Polska 23 Jun 2010 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sposób otrzymywania nowych poliestrowych proleków chinolonów dr hab. Ewa Oledzka,dr hab. Marcin Sobczak,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski, EWA WITKOWSKA 211729 Polska 28 Nov 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Sposób otrzymywania halogenków bis-[2-hydroksy-3-(1, 7, 8, 9, 10-pentametylo-3, 5-diokso-4-aza-tricyklo[5.2.1.0 2,6] dek-8-en-4-yloksy)-propylo]-dimetylo-amoniowych prof. dr hab. Jerzy Kossakowski,dr hab. Marta Struga 213648 Polska 23 Apr 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Zastosowanie ekstraktu z odtluszczonych nasion wiesiolka prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss 215886 Polska 03 Apr 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Adamed Consumer Healthcare
Syntetyczne geny kodujace fragmenty peptydowe naturalnych bialek mielinowych przeznaczone do wywolywania efektu tolerancji pokarmowej, fragmenty DNA zawierajace te geny, sposób otrzymywania tych peptydów w ukladzie mikrobiologicznym (bakteryjnym) oraz ich zastosowanie medyczne Synthetic genes encoding peptide fragments of natural myelin proteins for induction of oral tolerance, DNA fragments comprising these genes, means of obtaining these peptides in a microbial (bacterial) system and their med dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk,dr Agnieszka Szczepankowska,dr Kaja Kasarello,prof. dr hab. Andrzej Lipkowski,prof. dr hab. Jacek Bardowski,dr Barbara Patzer 217128 Polska 04 Aug 2014 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Produkt inzynierii tkankowej (PIT) do rekonstrukcji i regeneracji kosci oraz sposób otrzymywania produktu inzynierii tkankowej (PIT) do rekonstrukcji i regeneracji kosci prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Anna Chróscicka,dr Joanna Karas,mgr inz. Slawomir Michalowski,dr Zbigniew Jaegermann, Krzysztof Kurzydlowski 217294 Polska 19 Aug 2014 wynalazek Politechnika Warszawska,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych
Sposób rejestracji trójwymiarowego ultrasonograficznego badania sutka i dolu pachowego prof. dr hab. Kazimierz Szopinski,prof. dr hab. Artur Przelaskowski,dr hab. Robert Mlosek, CEZARY MRÓZ 217949 Polska 30 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny,Politechnika Warszawska; Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech 219045 Polska 09 Nov 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Taca piszczelowa do endoprotezy kolanowej dr hab. Artur Stolarczyk,prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski, Józef Borowski 219580 Polska 29 May 2015 wynalazek DJ Dynastab,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Przyrzad wspomagajacy odsysanie plynu podczas punkcji oplucnej prof. dr hab. Rafal Krenke,dr Marcin Michnikowski 219817 Polska 31 Jul 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej im. Macieja Nalecza Polskiej Akademii Nauk
Sposób otrzymywania sferycznych ziaren trójtlenku itru mgr Wieslawa Lada,prof. dr hab. Leszek Królicki,prof. dr hab. Jerzy Ostyk-Narbutt,dr Danuta Wawszczak,dr hab. Edward Iller,dr Andrzej Deptula 219990 Polska 20 Aug 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Chemii i Techniki Jadrowej
Przyrzad do zespalania zlaman kosci dlugich ramieniowych prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski,dr Jaroslaw Deszczynski 220116 Polska 08 Dec 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii,DJ Dynastab
Sposób wytwarzania takrolimusu prof. dr hab. Bozenna Gutkowska,prof. dr hab. Jadwiga Turlo,dr Wanda Gajzlerska-Majewska 220170 Polska 16 Nov 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Taca piszczelowa do endoprotezy kolanowej prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski,dr hab. Artur Stolarczyk, Józef Borowski 221825 Polska 31 May 2016 wynalazek DJ Dynastab,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Modyfikowany nanokrystaliczny hydroksyapatyt oraz sposób otrzymywania modyfikowanego nanokrystalicznego hydroksyapatytu dr hab. Marcin Sobczak,dr hab. Joanna Kolmas,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski 222008 Polska 11 Aug 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Trokar ostrotepy z sonda zamrazajaca do zamrazania tkanek oraz zastosowanie trokara ostrotepego do zamrazania tkanek Lukasz Strulak 223798 Polska 14 Nov 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Biodegradowalny poliuretanowy implant zawierajacy paklitaksel oraz sposób otrzymywania biodegradowalnego poliuretanowego implantu zawierajacego paklitaksel dr hab. Ewa Oledzka,dr hab. Marcin Sobczak,dr hab. Joanna Kolmas,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski, MARTA ANDRZEJCZYK,dr TOMASZ CIACH 224866 Polska 28 Feb 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej
Resorbowalny implant ekspansyjny siatkowy czesciowo powleczony blona zaporowa Resorbable expanding mesh implant partially capped with a barrier membrane lek. Bartlomiej Iwanczyk 225171 Polska 28 Feb 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowlókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzedzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu dr hab. Jaroslaw Andrychowski,prof. dr hab. Zbigniew Czernicki,dr Tomasz Kowalczyk,prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,dr Pawel Nakielski, TOMASZ KOWALEWSKI, MALGORZATA FRONTCZAK-BANIEWICZ, DOROTA GOLABEK-SULEJCZAK 225858 Polska 31 May 2017 wynalazek Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Zastosowanie polomerowej siatki izolacyjnyej z nanowlókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym dr hab. Jaroslaw Andrychowski,prof. dr hab. Zbigniew Czernicki,dr Tomasz Kowalczyk,prof. dr hab. Tomasz Kowalewski, DOROTA GOLABEK-SULEJCZAK, MALGORZATA FRONTCZAK-BANIEWICZ 226479 Polska 31 Jul 2017 wynalazek Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Sposób otrzymywania nowych poliuretanowych proleków chinolonów dr hab. Marcin Sobczak,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski,dr Piotr Gos 226520 Polska 31 Aug 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Wielkoczasteczkowe proleki 5-fluorouracylu oraz sposób otrzymywania wielkoczasteczkowych proleków 5-fluorouracylu dr hab. Marcin Sobczak,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski,dr Piotr Gos, MAGDALENA HAJDANIAK 226742 Polska 29 Sep 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Implant kostny o wlasciwosciach osteoindukcyjnych dr Maciej Ambroziak,dr Grzegorz Gut 228853 Polska 07 Dec 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Ceramiczny nanokrystaliczny domieszkowany hydroksyapatyt oraz sposób otrzymywania ceramicznego nanokrystalicznego domieszkowanego hydroksyapatytu dr hab. Joanna Kolmas,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski, ANETA JAGUSZEWSKA 229093 Polska 29 Jun 2018 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Opracowanie zwierzecego modelu zespolu Parkesa-Webera (Animal model for Parkes Weber syndrome) dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Dorota Maciejko,dr hab. Magdalena Kowalewska, Iwona Grabowska,dr hab. Krzysztof Bojakowski,dr Agnieszka SUROWIECKA 2939534 25 Jan 2017 wynalazek Instytut Farmaceutyczny,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki ,CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH,Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii
Stratification of B-cell lymphoma cases using a gene expression signature dr Radoslaw Zagozdzon,dr Pawel Gaj 2995689 18 Aug 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Trokar ostrotepy z sonda zamrazajaca do zamrazania tkanek oraz zastosowanie trokara ostrotepego do zamrazania tkanek Lukasz Strulak 3060149 31 Jan 2018 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Produkt inzynierii tkankowej (PIT) do rekonstrukcji i regeneracji kosci oraz sposób otrzymywania produktu inzynierii tkankowej (PIT) do rekonstrukcji i regeneracji kosci prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Anna Chróscicka,dr Joanna Karas,mgr inz. Slawomir Michalowski,dr Zbigniew Jaegermann, Krzysztof Kurzydlowski 385197 Polska 15 May 2008 wynalazek Politechnika Warszawska,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych
Syntetyczne geny kodujace fragmenty peptydowe naturalnych bialek mielinowych przeznaczone do wywolywania efektu tolerancji pokarmowej, fragmenty DNA zawierajace te geny, sposób otrzymywania tych peptydów w ukladzie mikrobiologicznym (bakteryjnym) oraz ich zastosowanie medyczne Synthetic genes encoding peptide fragments of natural myelin proteins for induction of oral tolerance, DNA fragments comprising these genes, means of obtaining these peptides in a microbial (bacterial) system and their med dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk,dr Agnieszka Szczepankowska,dr Kaja Kasarello,prof. dr hab. Andrzej Lipkowski,prof. dr hab. Jacek Bardowski,dr Barbara Patzer 392037 Polska 02 Aug 2010 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech 392651 Polska 16 Oct 2010 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Sposób otrzymywania sferycznych ziaren trójtlenku itru mgr Wieslawa Lada,prof. dr hab. Leszek Królicki,prof. dr hab. Jerzy Ostyk-Narbutt,dr Danuta Wawszczak,dr hab. Edward Iller,dr Andrzej Deptula 394645 Polska 21 Apr 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Chemii i Techniki Jadrowej
Taca piszczelowa do endoprotezy kolanowej dr hab. Artur Stolarczyk,prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski, Józef Borowski 395531 Polska 05 Jul 2011 wynalazek DJ Dynastab,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowlókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym dr hab. Jaroslaw Andrychowski,prof. dr hab. Zbigniew Czernicki, Malgorzata Frontczak-Baniewicz, Dorota Golabek - Sulejczak, Tomasz Kowalczyk, Tomasz Kowalewski 395894 Polska 18 Feb 2013 wynalazek Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii,Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Przyrzad wspomagajacy odsysanie plynu podczas punkcji oplucnej prof. dr hab. Rafal Krenke,dr Marcin Michnikowski 396881 Polska 04 Nov 2011 wynalazek Instytut Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej im. Macieja Nalecza Polskiej Akademii Nauk
Preparat poprawiajacy pamiec oraz uczenie sie, sposób jego wytwarzania, srodek farmaceutyczny, dodatek zywieniowy oraz jego zastosowanie dr hab. Mariusz Sacharczuk 397623 Polska 30 Dec 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Przyrzad do zespalania zlaman kosci dlugich ramieniowych prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski,dr Jaroslaw Deszczynski 399684 Polska 26 Jun 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii,DJ Dynastab
Sposób badania skutecznosci terapeutycznej bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Joanna Empel,dr Romuald Gryko,dr Magdalena Kwiatek,prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Aleksandra Glowacka-Rutkowska,dr Monika Hejnowicz,dr hab. Malgorzata Lobocka,dr Agnieszka Gozdek,dr Sylwia Parasion, Kamil Dabrowski 399961 Polska 14 Jul 2012 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Taca piszczelowa do endoprotezy kolanowej prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski,dr hab. Artur Stolarczyk, Józef Borowski 402997 Polska 05 Mar 2013 wynalazek DJ Dynastab,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Oparty na makrofagach celowany system dostarczania zwiazków zwiazanych z ferrytyna dr Tomasz Rygiel 412787 Polska 22 Jun 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposoby diagnozowania, monitorowania i prognozowania wykorzystujace bialka moczu jako markery nefropatii IgA dr Radoslaw Zagozdzon,prof. dr hab. Leszek Paczek,prof. dr hab. Michal Dadlez,prof. dr hab. Elzbieta Grzesiuk,dr hab. Krzysztof Mucha,dr hab. Bartosz Foroncewicz,mgr Magdalena Bakun, Michal Florczak, Jan Piwowarski, tomas Pilzys, Michal Marcinkowski, Damian Garbicz 417515 Polska 10 Jun 2016 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Kompozycja farmaceutyczna w postaci tabletki zawierajacej entenazamid prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski,dr Edyta Pindelska, Agnieszka Sokal 418702 Polska 14 Sep 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Bialka z grupy ALKBH do zastosowania w sposobie diagnozowania chorób nowotworowych, ich zastosowanie do identyfikacji substancji o dzialaniu przeciwnowotworowym oraz pochodne antrachinonu do zastosowania jako lek i w sposobie leczenia i/lub zapobiegania chorobie nowotworowej dr Michal Taube,prof. dr hab. Maciej Kozak 419848 Polska 18 Dec 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny,Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydzial Fizyki,Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
Nowe pochodne 5-aminotetrazolu o dzialaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym dr Daniel Szulczyk,dr hab. Joanna Stefanska,dr hab. Marta Struga 422741 Polska 04 Sep 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Protoescigenin derivative, process of its preparation, use of said compound and pharmaceutical composition comprising that compound dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr hab. Magdalena Kowalewska, Iwona Grabowska,dr hab. Krzysztof Bojakowski, DOROTA MACIEJKO, GRZEGORZ GRYNKIEWICZ, MARIUSZ GRUZA, KAMIL JATCZAK, MARTA LASZCZ, KATARZYNA FILIP, PIOTR CMOCH 504518345 Stany Zjednoczone 25 Aug 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech 746/MUMNP/2013 Indie 17 Apr 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Przeciwbólowa kompozycja farmaceutyczna do podawania doustnego prof. dr hab. Marek Naruszewicz,dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrozny 9,101,577 Stany Zjednoczone 11 Aug 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Zastosowanie oleaceiny, zwlaszcza z Ligustrum vulgare L. / Oleacein for treating or preventing diseases resulting from atherosclerotic plaques prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss,dr Agnieszka Filipek,dr Monika Czerwinska 9,682,056 Stany Zjednoczone 20 Jun 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Pierscien stomatologiczny, zwlaszcza do regeneracji podloza kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Piotr Wychowanski,dr Anna Chróscicka, Ilona Kalaszynska CA 2,955,022 Kanada 10 Jan 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Sposób badania skutecznosci terapeutycznej bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Joanna Empel,dr Romuald Gryko,dr Magdalena Kwiatek,prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Aleksandra Glowacka-Rutkowska,dr Monika Hejnowicz,dr hab. Malgorzata Lobocka,dr Agnieszka Gozdek,dr Sylwia Parasion, Kamil Dabrowski CA2878824 Kanada 13 Jul 2013 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech CN201180056531.7 Chiny 16 Oct 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Pierscien stomatologiczny, zwlaszcza do regeneracji podloza kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Piotr Wychowanski,dr Anna Chróscicka, Ilona Kalaszynska DE 10 2011 016 279 Niemcy 06 Apr 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Pierscien stomatologiczny, zwlaszcza do regeneracji podloza kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Piotr Wychowanski,dr Anna Chróscicka, Ilona Kalaszynska EP 1 508 311 18 Aug 2004 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Sposób badania skutecznosci terapeutycznej bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Joanna Empel,dr Romuald Gryko,dr Magdalena Kwiatek,prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Aleksandra Glowacka-Rutkowska,dr Monika Hejnowicz,dr hab. Malgorzata Lobocka,dr Agnieszka Gozdek,dr Sylwia Parasion, Kamil Dabrowski EP 13741984.2 13 Jul 2013 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Zastosowanie bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Maciej Przybylski,dr Jan Borysowski,dr RENATA ZAHORSKA EP 14741948.5 03 Jun 2014 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Kompozycja emulsyjna cefazoliny o dzialaniu przeciwluszczycowym mgr Grzegorz Huszcza,mgr inz. Katarzyna Smedra,dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,mgr Edyta Pesta EP 15460037 31 Jul 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki ,Instytut Farmaceutyczny
Synergistic combination of TXNR inhibitors and ascorbate for treatment of B cell malignancies dr Radoslaw Zagozdzon, Anna Trzeciecka,dr Malgorzata Bajor,dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka,dr Malgorzata Firczuk EP 15461585.0 14 Dec 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Oczyszczony preparat bakteriofagowy, sposób jego otrzymywania i zastosowanie prof. dr hab. Andrzej Górski,prof. dr hab. Andrzej Gamian,dr Agnieszka Korzeniowska-Kowal,dr Tomasz Lipinski, Ewa Zuziak EP 2117568 03 Aug 2016 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakazen bakteryjnych, zwlaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococus prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska EP 2344642 03 Jul 2013 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Syntetyczne geny kodujace fragmenty peptydowe naturalnych bialek mielinowych przeznaczone do wywolywania efektu tolerancji pokarmowej, fragmenty DNA zawierajace te geny, sposób otrzymywania tych peptydów w ukladzie mikrobiologicznym (bakteryjnym) oraz ich zastosowanie medyczne Synthetic genes encoding peptide fragments of natural myelin proteins for induction of oral tolerance, DNA fragments comprising these genes, means of obtaining these peptides in a microbial (bacterial) system and their med dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk,dr Agnieszka Szczepankowska,dr Kaja Kasarello,prof. dr hab. Andrzej Lipkowski,prof. dr hab. Jacek Bardowski,dr Barbara Patzer EP 2436693A2 01 Aug 2011 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Halogenopochodne benzo[b]furanów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz zastosowanie halogenopochodnych benzo[b]furanów. dr Marcin Cieslak,prof. dr hab. Jerzy Kossakowski,dr Julia Kazmierczak-Baranska,dr BOZENA KURAN,dr Mariola Napiórkowska,prof. dr hab. Barbara Nawrot,dr Karolina Królewska-Golinska EP 2631232 Niemcy 20 Aug 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Sposób badania skutecznosci terapeutycznej bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Joanna Empel,dr Romuald Gryko,dr Magdalena Kwiatek,prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Aleksandra Glowacka-Rutkowska,dr Monika Hejnowicz,dr hab. Malgorzata Lobocka,dr Agnieszka Gozdek,dr Sylwia Parasion, Kamil Dabrowski EP 2872156 13 Jul 2017 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Narodowy Instytut Leków,Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii,Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Zastosowanie bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Maciej Przybylski,dr Jan Borysowski,dr RENATA ZAHORSKA EP 3 003 333 18 Oct 2017 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech EP11781886.4 16 Jun 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Przeciwbólowa kompozycja farmaceutyczna do podawania doustnego prof. dr hab. Marek Naruszewicz,dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrozny EP1273547.2 31 May 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Halogenopochodne benzo[b]furanów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz zastosowanie halogenopochodnych benzo[b]furanów. dr Marcin Cieslak,prof. dr hab. Jerzy Kossakowski,dr Julia Kazmierczak-Baranska,dr BOZENA KURAN,dr Mariola Napiórkowska,prof. dr hab. Barbara Nawrot,dr Karolina Królewska-Golinska EP13150611.5 Polska 28 Nov 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Nowe, podstawione pochodne dikarboksyimidów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz ich zastosowanie. dr Marcin Cieslak,prof. dr hab. Jerzy Kossakowski,dr Julia Kazmierczak-Baranska,dr BOZENA KURAN,dr Mariola Napiórkowska,prof. dr hab. Barbara Nawrot,dr Karolina Królewska-Golinska EP13176421.9 Polska 13 Jul 2013 wynalazek Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Zastosowanie oleaceiny, zwlaszcza z Ligustrum vulgare L. / Oleacein for treating or preventing diseases resulting from atherosclerotic plaques prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss,dr Agnieszka Filipek,dr Monika Czerwinska EP13742600.3 13 Jul 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Opracowanie zwierzecego modelu zespolu Parkesa-Webera (Animal model for Parkes Weber syndrome) dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Dorota Maciejko,dr hab. Magdalena Kowalewska, Iwona Grabowska,dr hab. Krzysztof Bojakowski,dr Agnieszka SUROWIECKA EP14001527 30 Apr 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Sposób wytwarzania gwozdzi sródszpikowych z chitozanu do leczenia zlaman kosci dlugich prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski,dr hab. Artur Stolarczyk,dr Jaroslaw Deszczynski,dr Tomasz Mitek,dr Lukasz Nagraba, Tomasz Ciach EP14460053.3 02 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Method of manufacturing intramedullary nails made of chitosan for long bone fractures treatment dr hab. Artur Stolarczyk,prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski, TOMASZ CIACH, TOMASZ MLOSEK, LUKASZ NAGRABA EP14460053.3-1455 12 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii,Politechnika Warszawska
Stratification of B-cell lymphoma cases using a gene expression signature dr Radoslaw Zagozdzon,dr Pawel Gaj EP14461567.1 12 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Trokar ostrotepy z sonda zamrazajaca do zamrazania tkanek oraz zastosowanie trokara ostrotepego do zamrazania tkanek Lukasz Strulak EP14810042.3 18 Oct 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Protoescigenin derivative, process of its preparation, use of said compound and pharmaceutical composition comprising that compound dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr hab. Magdalena Kowalewska, Iwona Grabowska,dr hab. Krzysztof Bojakowski, DOROTA MACIEJKO, GRZEGORZ GRYNKIEWICZ, MARIUSZ GRUZA, KAMIL JATCZAK, MARTA LASZCZ, KATARZYNA FILIP, PIOTR CMOCH EP15000566.8 27 Feb 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
New therapy of Alzheimer's disease dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Dorota Maciejko,dr hab. Magdalena Kowalewska, DOMINIK DOMANSKI, ANNA PERZANOWSKA EP15001035 10 Apr 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Prowadnica igly endoskopu do wykonywania katowych wstrzykniec do sciany narzadów rurowych na zadana glebokosc oraz zestaw do wykonywania katowych wstrzykniec dr Anna Burdzinska,dr Bartosz Dybowski, Patryk Kaupa EP16155346.6 11 Feb 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Syntetyczne geny kodujace fragmenty peptydowe naturalnych bialek mielinowych przeznaczone do wywolywania efektu tolerancji pokarmowej, fragmenty DNA zawierajace te geny, sposób otrzymywania tych peptydów w ukladzie mikrobiologicznym (bakteryjnym) oraz ich zastosowanie medyczne Synthetic genes encoding peptide fragments of natural myelin proteins for induction of oral tolerance, DNA fragments comprising these genes, means of obtaining these peptides in a microbial (bacterial) system and their med dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk,dr Agnieszka Szczepankowska,dr Kaja Kasarello,prof. dr hab. Andrzej Lipkowski,prof. dr hab. Jacek Bardowski,dr Barbara Patzer EP2436693 20 Jan 2016 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech EP2627628 Wielka Brytania 19 Mar 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Protoescigenin derivative, process of its preparation, use of said compound and pharmaceutical composition comprising that compound dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr hab. Magdalena Kowalewska, Iwona Grabowska,dr hab. Krzysztof Bojakowski, DOROTA MACIEJKO, GRZEGORZ GRYNKIEWICZ, MARIUSZ GRUZA, KAMIL JATCZAK, MARTA LASZCZ, KATARZYNA FILIP, PIOTR CMOCH EP3061765 05 Jan 2018 wynalazek Instytut Farmaceutyczny,Uniwersytet Warszawski; Wydzial Biologii,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Trokar ostrotepy z sonda zamrazajaca do zamrazania tkanek oraz zastosowanie trokara ostrotepego do zamrazania tkanek Lukasz Strulak MI2014A000614 Wlochy 04 Apr 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Pierscien stomatologiczny, zwlaszcza do regeneracji podloza kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Piotr Wychowanski,dr Anna Chróscicka, Ilona Kalaszynska MI2014A002097 Wlochy 15 Jul 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Zastosowanie oleaceiny, zwlaszcza z Ligustrum vulgare L. / Oleacein for treating or preventing diseases resulting from atherosclerotic plaques prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss,dr Agnieszka Filipek,dr Monika Czerwinska P 227843 Polska 23 Jan 2018 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Pierscien stomatologiczny, zwlaszcza do regeneracji podloza kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Piotr Wychowanski,dr Anna Chróscicka, Ilona Kalaszynska P 228321 Polska 12 Mar 2018 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Sposób otrzymywania halogenków bis-[2-hydroksy-3-(1, 7, 8, 9, 10-pentametylo-3, 5-diokso-4-aza-tricyklo[5.2.1.0 2,6] dek-8-en-4-yloksy)-propylo]-dimetylo-amoniowych prof. dr hab. Jerzy Kossakowski,dr hab. Marta Struga P 380177 Polska 12 Jul 2006 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposób rejestracji trójwymiarowego ultrasonograficznego badania sutka i dolu pachowego prof. dr hab. Kazimierz Szopinski,prof. dr hab. Artur Przelaskowski,dr hab. Robert Mlosek, CEZARY MRÓZ P 380929 Polska 30 Oct 2006 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny,Politechnika Warszawska; Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych
Produkty farmacutyczne, zawierajace szczepionki przeciwnowotworowe i pazmidy niosace interleukine 15 (IL-15), jako laczny preparat do zastosowania w immunoterapii nowotworów prof. dr hab. Witold Lasek,prof. dr hab. Marek Jakóbisiak,dr hab. Grzegorz Basak, TOMASZ SWITAJ, ANDRZEJ MACKIEWICZ, PIOTR J. WYSOCKI P 382945 Polska 18 Jul 2007 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury
Zastosowanie ekstraktu z odtluszczonych nasion wiesiolka prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss P 384978 Polska 18 Apr 2008 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Sposób otrzymywania nowych poliestrowych proleków chinolonów dr hab. Ewa Oledzka,dr hab. Marcin Sobczak,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski, EWA WITKOWSKA P 385059 Polska 28 Apr 2008 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Sposób otrzymywania nowych poliuretanowych proleków chinolonów dr hab. Marcin Sobczak,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski,dr Piotr Gos P 392292 Polska 01 Sep 2010 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Wielkoczasteczkowe proleki 5-fluorouracylu oraz sposób otrzymywania wielkoczasteczkowych proleków 5-fluorouracylu dr hab. Marcin Sobczak,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski,dr Piotr Gos, MAGDALENA HAJDANIAK P 394063 Polska 28 Feb 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Przeciwbólowa kompozycja farmaceutyczna do podawania doustnego prof. dr hab. Marek Naruszewicz,dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrozny P 395069 Polska 31 May 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Zastosowanie polomerowej siatki izolacyjnyej z nanowlókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym dr hab. Jaroslaw Andrychowski,prof. dr hab. Zbigniew Czernicki,dr Tomasz Kowalczyk,prof. dr hab. Tomasz Kowalewski, DOROTA GOLABEK-SULEJCZAK, MALGORZATA FRONTCZAK-BANIEWICZ P 395894 Polska 08 Aug 2011 wynalazek Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Sposób otrzymywania protoescygeniny z esycyny dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr MARIUSZ GRUZA,prof. GRZEGORZ GRYNKIEWICZ,dr TOMASZ GILLER,dr MARTA LASZCZ,dr KAMIL JATCZAK P 396618 Polska 12 Oct 2011 wynalazek Instytut Farmaceutyczny,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Sposób wytwarzania takrolimusu prof. dr hab. Bozenna Gutkowska,prof. dr hab. Jadwiga Turlo,dr Wanda Gajzlerska-Majewska P 397231 Polska 02 Dec 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Halogenopochodne benzo[b]furanów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz zastosowanie halogenopochodnych benzo[b]furanów. dr Marcin Cieslak,prof. dr hab. Jerzy Kossakowski,dr Julia Kazmierczak-Baranska,dr BOZENA KURAN,dr Mariola Napiórkowska,prof. dr hab. Barbara Nawrot,dr Karolina Królewska-Golinska P 398193 Polska 23 Mar 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Modyfikowany nanokrystaliczny hydroksyapatyt oraz sposób otrzymywania modyfikowanego nanokrystalicznego hydroksyapatytu dr hab. Marcin Sobczak,dr hab. Joanna Kolmas,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski P 398434 Polska 13 Mar 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Zastosowanie oleaceiny, zwlaszcza z Ligustrum vulgare L. / Oleacein for treating or preventing diseases resulting from atherosclerotic plaques prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss,dr Agnieszka Filipek,dr Monika Czerwinska P 399962 Polska 14 Jul 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Nowe, podstawione pochodne dikarboksyimidów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz ich zastosowanie. dr Marcin Cieslak,prof. dr hab. Jerzy Kossakowski,dr Julia Kazmierczak-Baranska,dr BOZENA KURAN,dr Mariola Napiórkowska,prof. dr hab. Barbara Nawrot,dr Karolina Królewska-Golinska P 400000 Polska 16 Jul 2012 wynalazek Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Biodegradowalny poliuretanowy implant zawierajacy paklitaksel oraz sposób otrzymywania biodegradowalnego poliuretanowego implantu zawierajacego paklitaksel dr hab. Ewa Oledzka,dr hab. Marcin Sobczak,dr hab. Joanna Kolmas,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski, MARTA ANDRZEJCZYK,dr TOMASZ CIACH P 400719 Polska 10 Sep 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej
Sposób otrzymywania preparatu Lentinula edodes, preparat i jego zastosowanie prof. dr hab. Andrzej Górski,prof. dr hab. Bozenna Gutkowska,prof. dr hab. Jadwiga Turlo P 402082 Polska 17 Dec 2012 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Zastosowanie statyn jako modulatorów receptorów purynergicznych P2Y dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,prof. ELZBIETA KACZMAREK P 402250 Polska 27 Dec 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Pochodne kwasu benzoesowego jako inhibitory receptora IL-15Ra dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska, SZYMON NIEWIECZERZAL, SLAWOMIR FILIPEK,prof. ELZBIETA KACZMAREK, PIOTR KRZECZYNSKI, MALGORZATA DUTKIEWICZ, BARTOSZ TRZASKOWSKI P 404138 Polska 31 May 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Preparat do utrzymania higieny jamy ustnej i zapobiegajacy osadzaniu sie plytki nazebnej mgr inz. Krzysztof Rózycki,dr Katarzyna Kurzepa,mgr Agnieszka Kalicka,dr Aniela Brodzikowska,dr Wieslawa Walisiewicz-Niedbalska, ALEKSANDRA SZCZUCINSKA, BARTOSZ ZIAJA, Anna Grabowska,prof. ANDRZEJ W. LIPKOWSKI P 404147 Polska 30 May 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Zastosowanie pochodnych aminowych jako inhibitorów aktywnosci interleukiny 15 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska, SLAWOMIR FILIPEK, SZYMON NIEWIECZERZAL, BARTOSZ TRZASKOWSKI, MALGORZATA DUTKIEWICZ,prof. ELZBIETA KACZMAREK, PIOTR KRZECZYNSKI P 404174 Polska 31 May 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Zastosowanie bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Maciej Przybylski,dr Jan Borysowski,dr RENATA ZAHORSKA P 404176 Polska 03 Jun 2013 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Zastosowanie perfluorozwiazków do ekstrakcji metabolitów roslinnych dr hab. Katarzyna Syklowska-Baranek,prof. dr hab. Agnieszka Pietrosiuk,dr MACIEJ PILAREK P 404726 Polska 16 Jul 2013 wynalazek Politechnika Warszawska,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Ceramiczny nanokrystaliczny domieszkowany hydroksyapatyt oraz sposób otrzymywania ceramicznego nanokrystalicznego domieszkowanego hydroksyapatytu dr hab. Joanna Kolmas,prof. dr hab. Waclaw Kolodziejski, ANETA JAGUSZEWSKA P 405435 Polska 24 Sep 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Implant kostny o wlasciwosciach osteoindukcyjnych dr Maciej Ambroziak,dr Grzegorz Gut P 413009 Polska 03 Jul 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
System interaktywnej rozszerzonej wizualizacji wielomodalnych obrazów medycznych w szczególnosci obrazów fluoroscencyjnych lek. Janusz Jaworowski,dr Piotr Pietruski, Kamil Górski, Magdalena Zuk, Ewelina Swiatek-Najwer, Marcin Majak, Michal Popek, Zbigniew Kulas P 419600 Polska 25 Nov 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Politechnika Wroclawska; Wroclawskie Centrum Transferu Technologii
Nowa pochodna N-demetyloizopropylotropanu prof. dr hab. Bozenna Gutkowska,prof. dr hab. Jadwiga Turlo,dr Zdzislawa Stefanowicz,dr Jacek Stefanowicz P 421423 Polska 27 Apr 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Oleaceina do zastosowania w prewencji miazdzycy prof. dr hab. Marek Naruszewicz, Agnieszka Filipek P 423146 Polska 12 Oct 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Sposób otrzymywania produktu inzynierii tkankowej do rekonstrukcji i regeneracji tkanki kostnej i produkt inzynierii tkankowej. prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,prof. dr hab. Stanislaw Slomkowski,dr hab. Tomasz Ciach,przewód kwalifikacyjny pierwszy Joanna Wójtowicz,dr hab. Stanislaw Sosnowski P-391482 Polska 11 Jun 2010 wynalazek Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury
Modyfikowane pochodne protoescygeniny dr hab. Katarzyna Koziak,dr Bogdan Zagrodzki,dr Kamil Jatczak,dr Piotr CMOCH,prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz ,dr Mariusz Gruza P. 405376 Polska 16 Sep 2013 wynalazek Instytut Farmaceutyczny,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Sposób otrzymywania produktu inzynierii tkankowej do rekonstrukcji i regeneracji tkanki kostnej i produkt inzynierii tkankowej. prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,prof. dr hab. Stanislaw Slomkowski,dr hab. Tomasz Ciach,przewód kwalifikacyjny pierwszy Joanna Wójtowicz,dr hab. Stanislaw Sosnowski P. 223475 Polska 02 Nov 2016 wynalazek Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie
Kompetytywna metoda otrzymywania preparatów bakteriofagowych mgr inz. Barbara Owczarek,dr hab. Krystyna Dabrowska,prof. dr hab. Andrzej Górski,mgr inz. Paulina Miernikiewicz, Anna Oslizlo, Agnieszka Piotrowicz, Grzegorz Figura, Agnieszka Kopciuch P. 392774 Polska 28 Oct 2010 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Resorbowalny implant ekspansyjny siatkowy czesciowo powleczony blona zaporowa Resorbable expanding mesh implant partially capped with a barrier membrane lek. Bartlomiej Iwanczyk P. 404840 Polska 25 Jul 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Pierscien stomatologiczny, zwlaszcza do regeneracji podloza kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Piotr Wychowanski,dr Anna Chróscicka, Ilona Kalaszynska P. 408859 Polska 15 Jul 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego modyfikowanego hydroksyapatytu dr hab. Joanna Kolmas,mgr Katarzyna Szurkowska,dr Lukasz Pajchel P. 411636 Polska 18 Mar 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
owa forma krystaliczna bezwodnego 17-ß-estradiolu, sposób jej otrzymywania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierajaca nowa forme krystaliczna bezwodnego 17-ß-estradiolu i jej zastosowanie dr Lukasz Szeleszczuk,dr hab. Dariusz Pisklak, Ewa Jurczak,dr Monika Zielinska-Pisklak P. 423041 Polska 03 Oct 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Halogenopochodne benzo[b]furanów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz zastosowanie halogenopochodnych benzo[b]furanów. dr Marcin Cieslak,prof. dr hab. Jerzy Kossakowski,dr Julia Kazmierczak-Baranska,dr BOZENA KURAN,dr Mariola Napiórkowska,prof. dr hab. Barbara Nawrot,dr Karolina Królewska-Golinska P.223225 Polska 31 Oct 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Oczyszczony preparat bakteriofagowy, sposób jego otrzymywania i zastosowanie prof. dr hab. Andrzej Górski,prof. dr hab. Andrzej Gamian,dr Agnieszka Korzeniowska-Kowal,dr Tomasz Lipinski, Ewa Zuziak P.381730 Polska 09 Feb 2007 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakazen bakteryjnych, zwlaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococus prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska P.386175 Polska 29 Sep 2008 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Preparat fagowy do stosowania doodbytniczego prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Ewa Jonczyk-Matysiak,dr Ryszard Miedzybrodzki, Barbara Bubak, Marlena Klak, Slawomir Letkiewicz, Beata Weber-Dabrowska P.392901 Polska 13 Nov 2010 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Sposób wytwarzania 3,24; 16,22-di-O, O;O,O-diizopropylideneprotoescygeniny oraz jej postaci krystalicznej dr hab. Katarzyna Koziak,dr Kamil Jatczak,prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz ,dr Mariusz Gruza,dr Marta Laszcz (Lawecka), Tomasz Giller,mgr Anna Witkowska P.402306 Polska 30 Dec 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki ,Instytut Farmaceutyczny
Essential oil and aloe vera for the treatment and prophylaxis of inflammation caused by grain mites, especially blepharitis, a pharmaceutical composition comprising an essential oil and/or aloe, and the use of the essential oil and aloe vera and its composition for the preparation for the treatment and prevention of these inflammatory conditions dr Marcin Oseka,dr Aleksandra Sedzikowska P.403509 Polska 11 Apr 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury
Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowlókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzedzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu dr hab. Jaroslaw Andrychowski,prof. dr hab. Zbigniew Czernicki,dr Tomasz Kowalczyk,prof. dr hab. Tomasz Kowalewski,dr Pawel Nakielski, TOMASZ KOWALEWSKI, MALGORZATA FRONTCZAK-BANIEWICZ, DOROTA GOLABEK-SULEJCZAK P.404667 Polska 12 Jul 2013 wynalazek Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Zastosowanie pochodnej kwasu diaminodikarboksylowego jako inhibitora aktywnosci biologicznej IL-15 i IL-2 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska,dr Malgorzata Dutkiewicz,prof. Elzbieta Kaczmarek, Slawomir Filipek, Szymon Niewczerzal, Bartosz Trzaskowski, Piotr Krzeczynski P.405505 Polska 30 Sep 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Zastosowanie pochodnej kwasu 7-aminocefalosporanowego jako inhibitora aktywnosci biologicznej IL-15 i IL-2 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska,dr Malgorzata Dutkiewicz,prof. Elzbieta Kaczmarek, Slawomir Filipek, Szymon Niewczerzal, Bartosz Trzaskowski, Piotr Krzeczynski P.405506 Polska 30 Sep 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Sposób diagnozowania raka watrobokomórkowego, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania zmiany chorobowej w obrebie watroby, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatnosci pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierajacy takie markery zestaw diagnostyczny dr Anna Kubiak,dr Monika Maciag, Agnieszka Czajka,dr Kinga Dymecka,dr Marta Kotlarek,dr Monika Kolanowska,lek. Wojciech Gierlikowski,dr Michal Swierniak,prof. dr hab. Krystian Jazdzewski,dr hab. Anna Wójcicka P.405648 Polska 15 Oct 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Trokar ostrotepy z sonda zamrazajaca do zamrazania tkanek oraz zastosowanie trokara ostrotepego do zamrazania tkanek Lukasz Strulak P.405683 Polska 18 Oct 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Sposób diagnozowania raka brodawkowatego tarczycy, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania zmiany chorobowej w obrebie watroby, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatnosci pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierajacy takie markery zestaw diagnostyczny dr Anna Kubiak,dr Monika Maciag, Agnieszka Czajka,dr Kinga Dymecka,dr Marta Kotlarek,dr Monika Kolanowska,lek. Wojciech Gierlikowski,prof. dr hab. Krystian Jazdzewski,dr Michal Swierniak,dr hab. Anna Wójcicka P.406033 Polska 14 Nov 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Biomarkery transkryptomiczne, sposób okreslania i zastosowanie biomarkerów trans. Do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawalowej niewydolnosci serca dr Krzysztof Matlak,dr hab. Beata Burzynska,prof. dr hab. Slawomir Dobrzycki,prof. dr hab. Grzegorz Opolski,dr Agata Maciejak,dr hab. Marek Kiliszek,dr Monika Góra P.407163 Polska 12 Feb 2014 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
Sposób wytwarzania gwozdzi sródszpikowych z chitozanu do leczenia zlaman kosci dlugich prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski,dr hab. Artur Stolarczyk,dr Jaroslaw Deszczynski,dr Tomasz Mitek,dr Lukasz Nagraba, Tomasz Ciach P.409231 Polska 28 Jun 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Prowadnica igly endoskopu do wykonywania katowych wstrzykniec do sciany narzadów rurowych na zadana glebokosc oraz zestaw do wykonywania katowych wstrzykniec dr Anna Burdzinska,dr Bartosz Dybowski, Patryk Kaupa P.411201 Polska 11 Feb 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Kompozycja emulsyjna cefazoliny o dzialaniu przeciwluszczycowym mgr Grzegorz Huszcza,mgr inz. Katarzyna Smedra,dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,mgr Edyta Pesta P.413385 Polska 31 Jul 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki ,Instytut Farmaceutyczny
Nowe analogi sulforafanu, ich prekursory, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie oraz postac farmaceutyczna. dr Jerzy Luczak,mgr Lidia Mielczarek,prof. dr hab. Piotr Kielbasinski,dr Malgorzata Milczarek,prof. dr hab. Zdzislaw Chilmonczyk,dr Tomasz Cierpial, Katarzyna Karwowska,dr hab. Katarzyna Wiktorska P.414576 Polska 27 Oct 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Sposób analizy bialek w moczu prof. dr hab. Leszek Paczek,prof. dr hab. Elzbieta Grzesiuk,dr hab. Maciej Kosieradzki,prof. dr hab. Wojciech Lisik, Pawel Krasowski, Jan Piwowarski, Tomas Pilzys, Iga Wisniowska, Michal Marcinkowski, Damian Garbicz P.415033 Polska 02 Dec 2015 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposób kalibracji implantu akustycznego ucha srodkowego pacjenta podczas operacji tympanoplastycznych oraz uklad do stosowania tego sposobu prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk,prof. dr hab. Krzysztof Morawski, Maria Malkowska, Rafael Delgado P.415730 Polska 06 Jan 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Oczyszczony preparat bakteriofagowy, sposób jego otrzymywania i zastosowanie prof. dr hab. Andrzej Górski,prof. dr hab. Andrzej Gamian,dr Agnieszka Korzeniowska-Kowal,dr Tomasz Lipinski, Ewa Zuziak PAT.212099 Polska 31 Aug 2012 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Preparat fagowy do stosowania doodbytniczego prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Ewa Jonczyk-Matysiak,dr Ryszard Miedzybrodzki, Barbara Bubak, Marlena Klak, Slawomir Letkiewicz, Beata Weber-Dabrowska PAT.214743 Polska 17 Sep 2013 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakazen bakteryjnych, zwlaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococus prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska PAT.215522 Polska 31 Dec 2013 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Kompetytywna metoda otrzymywania preparatów bakteriofagowych mgr inz. Barbara Owczarek,dr hab. Krystyna Dabrowska,prof. dr hab. Andrzej Górski,mgr inz. Paulina Miernikiewicz, Anna Oslizlo, Agnieszka Piotrowicz, Grzegorz Figura, Agnieszka Kopciuch PAT.218313 Polska 28 Nov 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Sposób badania skutecznosci terapeutycznej bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Joanna Empel,dr Romuald Gryko,dr Magdalena Kwiatek,prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Aleksandra Glowacka-Rutkowska,dr Monika Hejnowicz,dr hab. Malgorzata Lobocka,dr Agnieszka Gozdek,dr Sylwia Parasion, Kamil Dabrowski PAT.219654 Polska 30 Jun 2015 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Narodowy Instytut Leków,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii,Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Sposób otrzymywania preparatu Lentinula edodes, preparat i jego zastosowanie prof. dr hab. Andrzej Górski,prof. dr hab. Bozenna Gutkowska,prof. dr hab. Jadwiga Turlo PAT.225547 Polska 28 Apr 2017 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Preparat poprawiajacy pamiec oraz uczenie sie, sposób jego wytwarzania, srodek farmaceutyczny, dodatek zywieniowy oraz jego zastosowanie dr hab. Mariusz Sacharczuk PCT/EP2012/077100 29 Dec 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Zastosowanie oleaceiny, zwlaszcza z Ligustrum vulgare L. / Oleacein for treating or preventing diseases resulting from atherosclerotic plaques prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss,dr Agnieszka Filipek,dr Monika Czerwinska PCT/EP2013/064869 Polska 13 Jul 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Sposób badania skutecznosci terapeutycznej bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Joanna Empel,dr Romuald Gryko,dr Magdalena Kwiatek,prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Aleksandra Glowacka-Rutkowska,dr Monika Hejnowicz,dr hab. Malgorzata Lobocka,dr Agnieszka Gozdek,dr Sylwia Parasion, Kamil Dabrowski PCT/EP2013/064870 13 Jul 2013 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
PYRAZOLOPYRIDINE DERIVATIVES AND THEIR USE IN THERAPY dr hab. Maciej Dawidowski, Grzegorz Popowicz PCT/EP2015/070513 08 Sep 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Oparty na makrofagach celowany system dostarczania zwiazków zwiazanych z ferrytyna dr Tomasz Rygiel PCT/EP2016/064484 22 Jun 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Pochodne kwasu benzoesowego jako inhibitory receptora IL-15Ra dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska, SZYMON NIEWIECZERZAL, SLAWOMIR FILIPEK,prof. ELZBIETA KACZMAREK, PIOTR KRZECZYNSKI, MALGORZATA DUTKIEWICZ, BARTOSZ TRZASKOWSKI PCT/IB2014/000894 31 May 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Zastosowanie pochodnych aminowych jako inhibitorów aktywnosci interleukiny 15 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska, SLAWOMIR FILIPEK, SZYMON NIEWIECZERZAL, BARTOSZ TRZASKOWSKI, MALGORZATA DUTKIEWICZ,prof. ELZBIETA KACZMAREK, PIOTR KRZECZYNSKI PCT/IB2014/000896 31 May 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Zastosowanie pochodnej kwasu diaminodikarboksylowego jako inhibitora aktywnosci biologicznej IL-15 i IL-2 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska,dr Malgorzata Dutkiewicz,prof. Elzbieta Kaczmarek, Slawomir Filipek, Szymon Niewczerzal, Bartosz Trzaskowski, Piotr Krzeczynski PCT/IB2014/001939 30 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Zastosowanie pochodnej kwasu 7-aminocefalosporanowego jako inhibitora aktywnosci biologicznej IL-15 i IL-2 dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr Barbara Zyzynska-Granica,dr hab. Magdalena Winiarska,dr Malgorzata Dutkiewicz,prof. Elzbieta Kaczmarek, Slawomir Filipek, Szymon Niewczerzal, Bartosz Trzaskowski, Piotr Krzeczynski PCT/IB2014/001940 30 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Essential oil and aloe vera for the treatment and prophylaxis of inflammation caused by grain mites, especially blepharitis, a pharmaceutical composition comprising an essential oil and/or aloe, and the use of the essential oil and aloe vera and its composition for the preparation for the treatment and prevention of these inflammatory conditions dr Marcin Oseka,dr Aleksandra Sedzikowska PCT/IB2014/060668 11 Apr 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury
Zastosowanie bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Maciej Przybylski,dr Jan Borysowski,dr RENATA ZAHORSKA PCT/IB2014/061922 03 Jun 2014 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposób diagnozowania raka watrobokomórkowego, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania zmiany chorobowej w obrebie watroby, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatnosci pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierajacy takie markery zestaw diagnostyczny dr Anna Kubiak,dr Monika Maciag, Agnieszka Czajka,dr Kinga Dymecka,dr Marta Kotlarek,dr Monika Kolanowska,lek. Wojciech Gierlikowski,dr Michal Swierniak,prof. dr hab. Krystian Jazdzewski,dr hab. Anna Wójcicka PCT/IB2014/065342 15 Oct 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposób diagnozowania raka brodawkowatego tarczycy, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania zmiany chorobowej w obrebie watroby, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatnosci pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierajacy takie markery zestaw diagnostyczny dr Anna Kubiak,dr Monika Maciag, Agnieszka Czajka,dr Kinga Dymecka,dr Marta Kotlarek,dr Monika Kolanowska,lek. Wojciech Gierlikowski,prof. dr hab. Krystian Jazdzewski,dr Michal Swierniak,dr hab. Anna Wójcicka PCT/IB2014/066057 14 Nov 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Biomarkery transkryptomiczne, sposób okreslania i zastosowanie biomarkerów trans. Do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawalowej niewydolnosci serca dr Krzysztof Matlak,dr hab. Beata Burzynska,prof. dr hab. Slawomir Dobrzycki,prof. dr hab. Grzegorz Opolski,dr Agata Maciejak,dr hab. Marek Kiliszek,dr Monika Góra PCT/IB2015/000141 12 Feb 2015 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
Pierscien stomatologiczny, zwlaszcza do regeneracji podloza kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Piotr Wychowanski,dr Anna Chróscicka, Ilona Kalaszynska PCT/IB2015/055363 15 Jul 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Protoescigenin derivative, process of its preparation, use of said compound and pharmaceutical composition comprising that compound dr hab. Katarzyna Koziak,dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr hab. Magdalena Kowalewska, Iwona Grabowska,dr hab. Krzysztof Bojakowski, DOROTA MACIEJKO, GRZEGORZ GRYNKIEWICZ, MARIUSZ GRUZA, KAMIL JATCZAK, MARTA LASZCZ, KATARZYNA FILIP, PIOTR CMOCH PCT/IB2016/000187 26 Feb 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Sposób analizy bialek w moczu prof. dr hab. Leszek Paczek,prof. dr hab. Elzbieta Grzesiuk,dr hab. Maciej Kosieradzki,prof. dr hab. Wojciech Lisik, Pawel Krasowski, Jan Piwowarski, Tomas Pilzys, Iga Wisniowska, Michal Marcinkowski, Damian Garbicz PCT/IB2016/057240 01 Dec 2016 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposoby diagnozowania, monitorowania i prognozowania wykorzystujace bialka moczu jako markery nefropatii IgA dr Radoslaw Zagozdzon,prof. dr hab. Leszek Paczek,prof. dr hab. Michal Dadlez,prof. dr hab. Elzbieta Grzesiuk,dr hab. Krzysztof Mucha,dr hab. Bartosz Foroncewicz,mgr Magdalena Bakun, Michal Florczak, Jan Piwowarski, tomas Pilzys, Michal Marcinkowski, Damian Garbicz PCT/IB2017/053479 12 Jul 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Zastosowanie ekstraktu z odtluszczonych nasion wiesiolka prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss PCT/PL2009/000035 17 Apr 2009 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakazen bakteryjnych, zwlaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococus prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska PCT/PL2009/050025 27 Sep 2009 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposób otrzymywania produktu inzynierii tkankowej do rekonstrukcji i regeneracji tkanki kostnej i produkt inzynierii tkankowej. prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,prof. dr hab. Stanislaw Slomkowski,dr hab. Tomasz Ciach,przewód kwalifikacyjny pierwszy Joanna Wójtowicz,dr hab. Stanislaw Sosnowski PCT/PL2011/000058 09 Jun 2011 wynalazek Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech PCT/PL2011/050041 16 Oct 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Kompetytywna metoda otrzymywania preparatów bakteriofagowych mgr inz. Barbara Owczarek,dr hab. Krystyna Dabrowska,prof. dr hab. Andrzej Górski,mgr inz. Paulina Miernikiewicz, Anna Oslizlo, Agnieszka Piotrowicz, Grzegorz Figura, Agnieszka Kopciuch PCT/PL2011/05044 28 Nov 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Sposób otrzymywania protoescygeniny z esycyny dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr MARIUSZ GRUZA,prof. GRZEGORZ GRYNKIEWICZ,dr TOMASZ GILLER,dr MARTA LASZCZ,dr KAMIL JATCZAK PCT/PL2012/000102 12 Oct 2012 wynalazek Instytut Farmaceutyczny,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Przeciwbólowa kompozycja farmaceutyczna do podawania doustnego prof. dr hab. Marek Naruszewicz,dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrozny PCT/PL2012/050016 31 May 2012 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Sposób wytwarzania 3,24; 16,22-di-O, O;O,O-diizopropylideneprotoescygeniny oraz jej postaci krystalicznej dr hab. Katarzyna Koziak,dr Kamil Jatczak,prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz ,dr Mariusz Gruza,dr Marta Laszcz (Lawecka), Tomasz Giller,mgr Anna Witkowska PCT/PL2013/000174 30 Dec 2013 wynalazek Instytut Farmaceutyczny,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Preparat do utrzymania higieny jamy ustnej i zapobiegajacy osadzaniu sie plytki nazebnej mgr inz. Krzysztof Rózycki,dr Katarzyna Kurzepa,mgr Agnieszka Kalicka,dr Aniela Brodzikowska,dr Wieslawa Walisiewicz-Niedbalska, ALEKSANDRA SZCZUCINSKA, BARTOSZ ZIAJA, Anna Grabowska,prof. ANDRZEJ W. LIPKOWSKI PCT/PL2013/050011 Polska 10 Jun 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Sposób wytwarzania gwozdzi sródszpikowych z chitozanu do leczenia zlaman kosci dlugich prof. dr hab. Jaroslaw Deszczynski,dr hab. Artur Stolarczyk,dr Jaroslaw Deszczynski,dr Tomasz Mitek,dr Lukasz Nagraba, Tomasz Ciach PCT/PL2014/000099 02 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Trokar ostrotepy z sonda zamrazajaca do zamrazania tkanek oraz zastosowanie trokara ostrotepego do zamrazania tkanek Lukasz Strulak PCT/PL2014/005066 18 Oct 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydzial Lekarski z Oddzialem Nauczania w Jezyku Angielskim, Oddzialem Fizjoterapii
Resorbowalny implant ekspansyjny siatkowy czesciowo powleczony blona zaporowa Resorbable expanding mesh implant partially capped with a barrier membrane lek. Bartlomiej Iwanczyk PCT/PL2014/050045 25 Jul 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Blood purification systems and devices with internally generated replacement fluid prof. dr hab. Piotr Malkowski,dr hab. Jacek Rózga PCT/PL2014/066117 25 Jul 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Kosmetyczna kompozycja na porost wlosów Cosmetic composition for promoting hair growth dr hab. Katarzyna Koziak,prof. dr hab. Lidia Rudnicka,dr hab. Adriana Rakowska PCT/PL2017/000013 23 Feb 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Kompetytywna metoda otrzymywania preparatów bakteriofagowych mgr inz. Barbara Owczarek,dr hab. Krystyna Dabrowska,prof. dr hab. Andrzej Górski,mgr inz. Paulina Miernikiewicz, Anna Oslizlo, Agnieszka Piotrowicz, Grzegorz Figura, Agnieszka Kopciuch RU 2590609 Federacja Rosyjska 10 Jul 2016 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech RU2013122396 Federacja Rosyjska 16 Oct 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech RU2570576 Federacja Rosyjska 10 Dec 2015 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Sposób badania skutecznosci terapeutycznej bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Joanna Empel,dr Romuald Gryko,dr Magdalena Kwiatek,prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Aleksandra Glowacka-Rutkowska,dr Monika Hejnowicz,dr hab. Malgorzata Lobocka,dr Agnieszka Gozdek,dr Sylwia Parasion, Kamil Dabrowski US 14/414,486 Stany Zjednoczone 13 Jul 2013 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Zastosowanie bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Maciej Przybylski,dr Jan Borysowski,dr RENATA ZAHORSKA US 14/895,541 Stany Zjednoczone 03 Dec 2015 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Pierscien stomatologiczny, zwlaszcza do regeneracji podloza kostnego przy jednoczasowym wprowadzaniu implantów stomatologicznych prof. dr hab. Malgorzata Lewandowska-Szumiel,dr Piotr Wychowanski,dr Anna Chróscicka, Ilona Kalaszynska US 15/325,481 Stany Zjednoczone 11 Jan 2017 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Lekarsko-Dentystyczny
Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakazen bakteryjnych, zwlaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococus prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska US 8,440,446 Stany Zjednoczone 14 May 2013 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Oczyszczony preparat bakteriofagowy, sposób jego otrzymywania i zastosowanie prof. dr hab. Andrzej Górski,prof. dr hab. Andrzej Gamian,dr Agnieszka Korzeniowska-Kowal,dr Tomasz Lipinski, Ewa Zuziak US 9, 255,251 Stany Zjednoczone 09 Feb 2016 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposób otrzymywania protoescygeniny z esycyny dr Oliwia Zegrocka-Stendel,dr MARIUSZ GRUZA,prof. GRZEGORZ GRYNKIEWICZ,dr TOMASZ GILLER,dr MARTA LASZCZ,dr KAMIL JATCZAK US 9,073,813 B1 Stany Zjednoczone 07 Jul 2015 wynalazek Instytut Farmaceutyczny,Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Nauki o Zdrowiu z Oddzialem Pielegniarstwa, Oddzialem Zdrowia Publicznego, Oddzialem Dietetyki
Zastosowanie bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Maciej Przybylski,dr Jan Borysowski,dr RENATA ZAHORSKA US 9,850,467 Stany Zjednoczone 26 Dec 2017 wynalazek Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Sposób badania skutecznosci terapeutycznej bakteriofagów prof. dr hab. Andrzej Górski,dr Beata Weber-Dabrowska,dr Joanna Empel,dr Romuald Gryko,dr Magdalena Kwiatek,prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Aleksandra Glowacka-Rutkowska,dr Monika Hejnowicz,dr hab. Malgorzata Lobocka,dr Agnieszka Gozdek,dr Sylwia Parasion, Kamil Dabrowski US 9678063 B2 Stany Zjednoczone 13 Jun 2017 wynalazek Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,Narodowy Instytut Leków,Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzial Rolnictwa i Biologii,Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech US13/879,609 Stany Zjednoczone 16 Oct 2011 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski; Centrum Biostruktury,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Zastosowanie oleaceiny, zwlaszcza z Ligustrum vulgare L. / Oleacein for treating or preventing diseases resulting from atherosclerotic plaques prof. dr hab. Marek Naruszewicz,prof. dr hab. Anna Kiss,dr Agnieszka Filipek,dr Monika Czerwinska US14,356,172 Stany Zjednoczone 13 Jul 2013 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej
Elektroda do pomiaru potencjalów sluchowych prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk,prof. dr hab. Krzysztof Morawski, Maria Malkowska, Rafael Delgado W . 125799 Polska 30 Nov 2016 Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Elektroda do pomiaru potencjalów sluchowych prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk,prof. dr hab. Krzysztof Morawski, Maria Malkowska, Rafael Delgado W 12801 Polska 30 Nov 2016 Aurismed Spólka Akcyjna,Signovia International Sp. z o.o.,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Elektroda do pomiaru potencjalów sluchowych prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk,prof. dr hab. Krzysztof Morawski, Maria Malkowska, Rafael Delgado W. 125798 Polska 30 Nov 2016 Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Elektroda do pomiaru potencjalów sluchowych prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk,prof. dr hab. Krzysztof Morawski, Maria Malkowska, Rafael Delgado W. 125800 Polska 30 Nov 2016 Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski
Nowe estry (acyloksymetylo)akrylamidu, kompozycja farmaceutyczna zawierajaca je oraz ich zastosowanie dr Angelika Muchowicz,prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Izabela Ziuzia-Graczyk,dr Szymon KLOSSOWSKI,prof. dr hab. Jakub Golab, Marta Swiech ZL201180056531.7 Chiny 03 Sep 2014 wynalazek Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydzial Lekarski,Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk