Technologie

Projekt Rezultaty projektu
Algorytm sztucznej inteligencji służący predykcji wystąpienia sepsy

kierownik projektu:
prof. dr hab. n.med. Grzegorz W. Basak

Korzyści z zastosowania:

 • wczesne wysunięcie podejrzenia sepsy, a co za tym idzie intensyfikacja postępowania
 • innowacyjność skuteczności terapii – wzrost wskaźników % wyleczenia pacjentów 
 • nnowacyjność kosztowa – możliwości oszczędności kosztowych 
 • innowacyjność zastosowania badań laboratoryjnych

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_algorytm_pl.pdf
AssistMED asystent badacza do automatycznej analizy danych medycznych w kardiologii

kierownik projektu:
dr hab. Andrzej Cacko

Przedmiotem technologii jest system informatyczny wykorzystujący techniki procesowania tekstu. Po wczytaniu danych tekstowych pacjentów, użytkownik uzyska w formie tabelarycznej bazę danych ustrukturyzowanych w dziedzinie kardiologii, w tym m.in.: rozpoznań chorobowych, leków wraz z dawkowaniem oraz zidentyfikowanych liczbowych parametrów echokardiograficznych. System odpowiada na potrzebę zwiększenia wykorzystania danych nieustrukturyzowanych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej w celu prowadzenia analiz obserwacyjnych w kardiologii. Obecnie 80 % danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej ma postać danych nieustrukturyzowanych, co znacząco ogranicza możliwość wykorzystania tych danych do prowadzenia analiz klinicznych. System cechuje wysoka dokładność rozpoznania tekstu względem manualnej anotacji danych przez człowieka posiadającego wiedzę domenową. System może znaleźć zastosowanie zarówno praktyce klinicznej jak i kontroli jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, badaniach klinicznych, badaniach naukowych czy pracach nad rozwojem nowych systemów medycznych.

Korzyści z zastosowania:

 • zwiększenie wykorzystania elektronicznej dokumentacji medycznej w procesie analizy klinicznej,
 • wysoka dokładność i zgodność rozpoznania

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_assistmed.pdf
BetulaEBM ekstrakt z liści brzozy o wyjątkowej zawartości składników aktywnych

kierownik projektu:
mgr Weronika Skowrońska

Przedmiotem technologii jest metoda pozyskiwania ekstraktu z liści brzozy brodawkowatej zawierającego wyższe zawartości substancji aktywnych posiadających właściwości diuretyczne, przeciwzapalne i antyadhezyjne, korzystne podczas leczenia i profilaktyki łagodnych i nawracających zakażeń układu moczowego. Technologia pozwala na opracowanie innowacyjnego leku/suplementu diety dla pacjentów z zakażeniami układu moczowego. Uzyskiwany w oparciu o opracowaną technologię ekstrakt wyróżnia się wysoką zawartością glikozydu fenolowego: 3-O-β-D-glukopiranozyd 3-hyrdroksy-1-(4-hydroksyfenyl)propan-1-onu (3,4’-DHPPG). Ekstrakt pozyskiwany jest w oparciu o ekstrakcję rozpuszczalnikami wspomaganą mechanicznie, co pozwala na lepszą kontrolę parametrów procesu oraz zwiększa wydajność ekstrakcji. Badania in vitro na modelu ludzkich neutrofili wskazały, że składniki uzyskanego w oparciu o przedmiotową technologię ekstraktu wodnego z liści brzozy mają silne właściwości przeciwzapalne dla stanów zapalnych o podłożu bakteryjnym. Ponadto uzyskano wyniki potwierdzające aktywność przeciwzapalną (hamowanie wydzielania cytokin prozapalnych) na modelu komórek nabłonka pęcherza T24. Równolegle udowodnione zostały właściwości antyadhezyjne ekstraktu etanolowego wobec uropatogennej E. coli (UPEC) przy koinkubacji z komórkami T24.

Korzyści z zastosowania:

 • silne właściwości przeciwzapalne,
 • substancja pochodzenia naturalnego,
 • efektywny proces ekstrakcji.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_betulaebm.pdf
BIOTASPIN preparat leczniczy zawierający postbiotyczny metabolit mikrobioty jelitowej człowieka do terapii atopowych stanów zapalnych skóry

kierownik projektu:
dr hab. Jakub Piwowarski

BIOTASPIN to pierwsze na świecie rozwiązanie terapeutyczne zakładające miejscowe użycie na skórę postbiotycznego metabolitu produkowanego przez mikrobiotę jelitową o działaniu przeciwzapalnym. Preparat BIOTASPIN zawiera urolitynę A, która jest związkiem wykazującym zupełnie odmienny mechanizm działania przeciwzapalnego  od stosowanych dotychczas w leczeniu AZS leków steroidowych i inhibitorów kalcyneuryny, tj. hamuje uwalnianie kalprotektyny (S100A8/A9) oraz hamuje translokację podjednostki NF-kB do jądra komórkowego. Z tego względu BIOTASPIN ma potencjał aby być skuteczną alternatywą dla stosowanych obecnie leków steroidowych i inhibitorów kalcyneuryny, które nie prowadzą do całkowitej remisji choroby, a w wielu przypadkach AZS wykazują niską skuteczność́ i znaczące działania niepożądane. W przeciwieństwie do leków steroidowych stosowanych w terapii AZS, preparat BIOTASPIN nie jest związany ze zwiększonym ryzykiem  infekcji bakteryjnych i grzybicznych oraz pozwala na prowadzenie długotrwałej terapii bez ryzyka wystąpienia nowotworów skóry. Preparat BIOTASPIN może być wykorzystywany w leczeniu AZS oraz innych schorzeń skóry i/lub błon śluzowych o podłożu zapalnym także przez chorych nie mogących stosować preparatów zawierających leki steroidowe lub immunomodulujące.


PDF icon karta_technologiczna_biotaspin_microbiotalab.pdf
Czujnik do wykrywania białka w moczu w warunkach domowych

kierownik projektu:
dr n. med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska

Projekt wspólny Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wynalazek składa się z podręcznego urządzenia oraz zwalidowanej metody diagnostycznej oznaczania ilości białka w moczu.

Urządzenie pozwala na diagnostykę białkomoczu w warunkach domowych, służy do monitorowania chorób nerek, w przebiegu których dochodzi do wydalania białka do moczu (tzw. białkomocz), takich jak zespół nerczycowy, kłębuszkowe zapalenia nerek, cukrzyca. W szczególności do diagnozowania nawrotów białkomoczu w zespole nerczycowym. 

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_czujnik.pdf
DIVABIOTA dermokosmetyk wspierający kondycję mikrobioty skóry

kierownik projektu:
Prof. dr hab. Sebastian Granica

Opracowany w ramach wynalazku dermokosmetyk jest wysokoskutecznym preparatem w profilaktyce przeciwzapalnej skóry. Preparat DIVABIOTA posiada także właściwości odżywiające naturalną mikrobiotę skóry, co wpływa na poprawę jej kondycji. Zastosowanie w preparacie urolityny A pochodzenia naturalnego wpływa na wysoką skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kosmetyku.  

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_divabiota_microbiotalab.pdf
Emulsja z oligosacharydów izolowanych z mleka ludzkiego (HMOs) jako wziewny systemu podawania leku do płuc

kierownik projektu:
dr. hab. n o zdr. Gabriela Olędzka

Nietermiczna metoda utrwalania żywności oparta na koncepcji „minimalnego przetwarzania”. Opracowane rozwiązanie bazuje na technice wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP), która zwiększa bezpieczeństwo produktów spożywczych i wydłuża ich trwałość, jednocześnie pozwalając na zachowanie wartości żywieniowych i sensorycznych.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM 


PDF icon karta_technologiczna_hmos_pl.pdf
Fantom drzewa oskrzelowego do nauki bronchoskopii

kierownik projektu:
dr hab. n. med. Piotr Korczyński

Fantom drzewa oskrzelowego to urządzenie modułowe, służące do nauki wykonywania zabiegu bronchoskopii w zakresie nawigacji w drzewie oskrzelowym, biopsji za pomocą kleszczyków endoskopowych oraz igły przezoskrzelowej. Urządzenie jest wykonane z nowoczesnych, sprężystych materiałów przypominających tkanki ludzkie, co pozwala precyzyjniej niż dotychczas trenować technikę umiejętności wykonywania bronchoskopii z wykorzystaniem prawdziwych oporów, ruchów kleszczyków i użycia igły w drzewie oskrzelowym. 

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_bronchoskopia_pl.pdf
FUS Fantomy ultrasonograficzne wysokiej wierności dla symulacji medycznych procedur inwazyjnych wykonywanych pod kontrolą USG

kierownik projektu:
lek. Bartosz Sadownik

Przedmiotem technologii jest proces wytwarzania wysokiej wierności fantomów ultrasonograficznych dla procedur inwazyjnych. Wytwarzanie fantomów oparte jest o zastosowanie niskokosztowych materiałów wiernie oddających zarówno obraz USG jak i elastyczność, podatność i opór tkanek czy wypływ krwi po skutecznej kaniulacji. Technologia pozwala na wykorzystanie dostępnych na rynku materiałów pozwalających wytworzyć krótkie serie specyficznych dla danego szkolenia fantomów w przeciągu 24 godzin. Realistyczne odzwierciedlenie tkanek ciała ludzkiego uzyskiwane jest dzięki wykorzystaniu zmodyfikowanych formuł żeli balistycznych, żeli parafinowych oraz silikonów formierskich. Zastosowanie przedmiotowej technologii pozwala na wytwarzanie fantomów wielokrotnie tańszych niż dostępne modele komercyjne oraz daje możliwość prowadzenia nieskrępowanych modyfikacji dla uzyskania dowolnie symulowanego obrazu ultrasonograficznego w zależności od aktualnych potrzeb dydaktycznych. Zastosowane materiały pozwalają rekondycjonować modele i ponownie wykorzystywać je w procesie szkoleniowym. W oparciu o powyższą technologię możliwe jest wytwarzanie m.in.: fantomów naczyniowych, modeli naczyń z realistycznym wypływem krwi po kaniulacj, fantomów nerwów obwodowych i splotów, fantomów przedziałów powięziowych, fantomów dróg oddechowych, fantomów ropni i torbieli, fantomów zmian ogniskowych.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_fus.pdf
HLH AI - algorytm sztucznej inteligencji (AI) wspomagający rozpoznawanie HLH

kierownik projektu:
dr Rafał Machowicz

Przedmiotem technologii jest algorytm sztucznej inteligencji oparty na nowoczesnej metodyce i danych historycznych, służący do wczesnej detekcji HLH. HLH czyli limfohistiocytoza hemofagocytowa (lub inaczej zespół hemofagocytowy) jest rzadkim zespołem hiperzapalenia, które jeśli nie zostanie przerwane nieuchronnie prowadzi do śmierci. Przebieg niezdiagnozowanego HLH przypomina każdy inny nasilający się proces zapalny w tym sepsę, co niezwykle utrudnia rozpoznanie. Wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej jest właściwe rozpoznanie HLH i odpowiednio szybkie wdrożenie skutecznego leczenia. Algorytm analizując dane pacjentów w czasie rzeczywistym pozwala na wsparcie personelu medycznego w szybkiej detekcji HLH i wdrożeniu właściwego leczenia co przekłada się nie tylko na jakość leczenia, ale także na lepszą organizację pracy zespołu leczniczego i obniżenie kosztów działalności leczniczej.

Korzyści z zastosowania:

 • szybkość diagnostyki;
 • niski koszt diagnostyki,
 • optymalizacja kosztów leczenia

PDF icon karta_technologiczna_hlh_ai.pdf

Strony