2020/CTT-Kom/01

Termin składania ofert: 
15.09.2020 - 15:00
Przedmiot: 

Zaproszenie do składania ofert nabycia licencji lub nabycia praw do technologii pn.
Urządzenie do kolekcji kału oraz zestaw do transferu preparatów mikrobioty jelitowej wraz z wynikami badań i know-how stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)

Technologia powstała w Katedrze i Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w ramach prac przedwdrożeniowych realizowanych w projekcie „Inkubator Innowacyjności +” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Oferta obejmuje:

- Urządzenie do kolekcji kału chronione krajowym zgłoszeniem patentowym nr.: P.427899 z dnia 28.11.2018 oraz międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT/PL2019/050069 z dn. 26.11.2019 oraz know-how z nim związane

- Wyniki badań i know-how dotyczące zestawu do transferu preparatów mikrobioty jelitowej” (do zastosowania w procedurze transplantacji mikrobioty jelitowej) https://ctt.wum.edu.pl/sites/ctt-test.wum.edu.pl/files/zestawy.pdf

-  Wyniki badań i know-how dotyczące technologia konserwacji mikrobioty jelitowej uzyskanej od zdrowych dawców celem jej wykorzystania do transferu  https://ctt.wum.edu.pl/sites/ctt-test.wum.edu.pl/files/mikrobiota.pdf

- Wyniki badań oraz know-how związane ze strukturą mikrobioty jelitowej zdrowego mieszkańca Polski;  https://ctt.wum.edu.pl/sites/ctt-test.wum.edu.pl/files/walidacja.pdf

Postępowanie zakończone: 
postępowanie zakończone
Przywróć ofertę: 
Nie