2021/CTT-Kom/01

Termin składania ofert: 
31.03.2021 - 16:00
Przedmiot: 

2021/CTT-Kom-01

Zaproszenie do składania ofert nabycia licencji wyłącznej lub nabycia praw
do technologii pn.
„Urządzenie symulujące odczucia jakich doświadcza pacjent przebywający na oddziale intensywnej terapii (Symulator Empatia)”

stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)

Technologia powstała w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach prac przedwdrożeniowych realizowanych w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Oferta obejmuje:

W skład urządzenia wchodzi: zestaw wizualny oparty na technologii wirtualnej rzeczywistości oraz kombinezon ściśle współpracujący z zestawem wirtualnym.

https://ctt.wum.edu.pl/sites/ctt-test.wum.edu.pl/files/empatia_0.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=08nlbc565WE&feature=youtu.be

Postępowanie zakończone: 
postępowanie zakończone
Przywróć ofertę: 
Nie