Bezpłatne warsztaty Alfa School - 3-4 grudnia br. - Centralny Dom Technologii w Warszawie

Alfa School zaprasza na bezpłatne warsztaty kierowane do twórców projektów technologicznych. Warsztaty odbęda się 3-4 grudnia br. w Centralnym Domu Technologicznym w Warszawie.

Tematyka warsztatów obejmuje: przygotowanie budżetu, sztuka prezentacji i wystąpienia publiczne, ochroony prawnej know-how i patentowania, metodogii desigh thinking, umów inwestycyjnych i rynków VC oraz współpracy z korporacjami.

Uczestnicy po warsztatach otrzymaja certyfikaty. 

Szczegóły dotyczące warsztatów oraz rejsteracja dostępne są pod linkiem:

http://alfa.ac/alfa-school/