Bony na innowacje dla MSP

Parp Grupa EFR zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorów do składania wniosków na Bony na innowacje dla MSP.

Nabory wniosków:

·       w I etapie (usługowym) - nabory do 30 września 2020 r.:

- konkurs ogólny: firmy mogą otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 340 000 zł na dofinansowanie zakupu usług B+R opracowanych przez jednostki naukowe. Więcej informacji...

- konkurs dedykowany rządowemu programowi Dostępność Plus:

do 340 000 zł na dofinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostkę naukową. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Więcej informacji....

·       w II etapie (inwestycyjnym) - nabory do 30 grudnia 2020 r.:

- konkurs ogólny: dofinansowanie do 560 000 zł na wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych) opracowanych przez jednostki naukowe w I, usługowym etapie konkursu. Więcej informacji....

- konkurs dedykowany rządowemu programowi Dostępność Plus: dofinansowanie do 560 000 zł na wdrożenie w przedsiębiorstwie technologicznej innowacji produktowej opracowanej przez jednostkę naukową w I, usługowym etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Więcej informacji...