CTT_FS249_PMZ4_2/2023

Termin składania ofert: 
20.01.2023 - 11:00
Przedmiot: 

Zapraszamy do składania ofert na:

Wykonanie usługi badawczej polegającej na  przeprowadzeniu analizy ilościowej - porównawczej proteomicznej (LC-MSMS)  niewykorzystującej znakowania (“label-free”), zarówno przygotowania materiału, pomiaru i analizy danych. Prepratyka musi zawierać etap usunięcia efektów utrwalenia za pomocą paraformaldehydu, trawienie z wykorzystaniem pary proteaz LysC/Trypsyna. Pomiar ma być  wykonany na układzie wysokorozdzielczej spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową (system kapilarny lub nano) wykorzystującą rozdział w układzie odwróconych faz C18, długość gradientu, przynajmniej 60 minut. Eksperyment ma polegać  na porównaniu poziomów białek w pięciu rodzajach tkanki różnych narządów pochodzenie mysiego, utrwalonych za pomocą paraformaldehydu, w dwóch warunkach eksperymentalnych. Łącznie 50 próbek tkanki. Finalne wyniki muszą charakteryzować się identyfikacja co najmniej 2000 białek w każdej w badanych próbek, przy identyfikacji co najmniej dwóch unikalnych peptydów w każdej z próbek.

Usługa będzie realizowana dla grantu o akronimie „ISEE” w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Postępowanie zakończone: 
postępowanie zakończone
Przywróć ofertę: 
Nie