Technologie

Projekt Rezultaty projektu
Algorytm sztucznej inteligencji służący predykcji wystąpienia sepsy

kierownik projektu:
prof. dr hab. n.med. Grzegorz W. Basak

Korzyści z zastosowania:

  • wczesne wysunięcie podejrzenia sepsy, a co za tym idzie intensyfikacja postępowania
  • innowacyjność skuteczności terapii – wzrost wskaźników % wyleczenia pacjentów 
  • nnowacyjność kosztowa – możliwości oszczędności kosztowych 
  • innowacyjność zastosowania badań laboratoryjnych

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_algorytm_pl.pdf
Cefazolina jako nowy lek w terapii chorych z łuszczycą

kierownik projektu:
prof. dr hab. Katarzyna Koziak

Zastosowanie cefazoliny prowadzi do hamowania zbyt nasilonej odpowiedzi układu odpornościowego, a tym samym do osiągnięcia zasadniczego celu terapii chorób o podłożu autoimmunizacyjnym, jaką jest m. in. łuszczyca. Zespołowi udało się opracować nową formę farmaceutyczną leku przeznaczoną do stosowania zewnętrznego u chorych z łuszczycą. Formulacja ta ma postać emulsji i stanowić może podstawę do prowadzenia bardziej zaawansowanych badań.


PDF icon karta_technologiczna_cefazolina.pdf
Czujnik do wykrywania białka w moczu w warunkach domowych

kierownik projektu:
dr n. med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska

Projekt wspólny Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wynalazek składa się z podręcznego urządzenia oraz zwalidowanej metody diagnostycznej oznaczania ilości białka w moczu.

Urządzenie pozwala na diagnostykę białkomoczu w warunkach domowych, służy do monitorowania chorób nerek, w przebiegu których dochodzi do wydalania białka do moczu (tzw. białkomocz), takich jak zespół nerczycowy, kłębuszkowe zapalenia nerek, cukrzyca. W szczególności do diagnozowania nawrotów białkomoczu w zespole nerczycowym. 


PDF icon karta_technologiczna_czujnik.pdf
Emulsja z oligosacharydów izolowanych z mleka ludzkiego (HMOs) jako wziewny systemu podawania leku do płuc

kierownik projektu:
dr. hab. n o zdr. Gabriela Olędzka

Nietermiczna metoda utrwalania żywności oparta na koncepcji „minimalnego przetwarzania”. Opracowane rozwiązanie bazuje na technice wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP), która zwiększa bezpieczeństwo produktów spożywczych i wydłuża ich trwałość, jednocześnie pozwalając na zachowanie wartości żywieniowych i sensorycznych.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM

 


PDF icon karta_technologiczna_hmos_pl.pdf
Fantom drzewa oskrzelowego do nauki bronchoskopii

kierownik projektu:
dr hab. n. med. Piotr Korczyński

Fantom drzewa oskrzelowego to urządzenie modułowe, służące do nauki wykonywania zabiegu bronchoskopii w zakresie nawigacji w drzewie oskrzelowym, biopsji za pomocą kleszczyków endoskopowych oraz igły przezoskrzelowej. Urządzenie jest wykonane z nowoczesnych, sprężystych materiałów przypominających tkanki ludzkie, co pozwala precyzyjniej niż dotychczas trenować technikę umiejętności wykonywania bronchoskopii z wykorzystaniem prawdziwych oporów, ruchów kleszczyków i użycia igły w drzewie oskrzelowym. 


PDF icon karta_technologiczna_bronchoskopia_pl.pdf
Interaktywny system do podtrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej osób starszych

kierownik projektu:
dr n. med. Piotr Pietras

Naukowcy z WUM opracowali interaktywny system nadzorujący i motywując poprzez gamifikację do uzyskania poprawy wydolności układu sercowo-krążeniowego. Kluczowym elementem rozwiązania jest urządzenie do treningu fizycznego dużych grup mięśniowych sprężone z aplikacją do treningu koordynacji, pamięci i funkcji poznawczych opartej na komputerowej analizie ruchu. Połączenie obu technologii wyzwala dodatkowy efekt synergii wpływającej na wzajemne zwiększenie ich efektywności i skrócenie czasu ćwiczeń.


PDF icon karta_technologiczna_urzadzenie_rehabilitacyjne.pdf
Kapilara do oznaczania rodnika melaniny in vivo z wykorzystaniem modelu embrionów danio pręgowanego

kierownik projektu:
dr Katerina Makarova

Opracowano nową nieinwazyjną metodę pomiaru rodnika melaniny w zarodkach Danio pręgowanego in vivo. Opracowano nową kapilarę, rurkę o odpowiednim kształcie i materiale, dzięki czemu można monitorować zarodki od 1 do 5 dni po zapłodnieniu.


PDF icon karta_technologiczna_kapilara_pl.pdf
Małocząsteczkowe związki chemiczne o potencjalnym zastosowaniu w terapii epilepsji lekoopornej

kierownik projektu:
dr hab. Maciej Dawidowski

Opracowane przez naukowców WUM pochodne pirolo[1,2-a]pirazyny wykazują szerokie spektrum aktywności przeciwdrgawkowej in vivo u zwierząt, również w modelach drgawek lekoopornych. Szczególnie interesująca jest wysoka aktywność w modelu mTLE - lekoopornej padaczki skroniowej, na którą nie opracowano do tej pory skutecznego leku.


PDF icon karta_technologiczna_epilepsja.pdf
Metoda diagnozowania glikemii przy użyciu aplikacji mobilnej

kierownik projektu:
dr n. med. Agnieszka B. Niebisz

Metoda diagnozowania glikemii z wykorzystaniem aplikacji mobilnej rejestrującej próbkę głosu osób chorych na cukrzycę typu 1 i 2, sygnalizująca zmiany w poziomie glikemii. Jest sygnałem wczesnego ostrzegania wystąpienia objawów hipo i hiperglikemii.


PDF icon Karta technologiczna
Nowa metoda składowania probówek do badań laboratoryjnych

kierownik projektu:
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

Nowy system składowania probówek zaprojektowanych w ergonomiczny sposób, tak, aby można było je ustawiać jedna na drugiej.

Korzyści z zastosowania:

  • bardziej ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni w zamrażarkach,
  • zmniejszenie kosztów przechowywania poprzez optymalizację przechowywania probówek,
  • możliwość podziału i przechowywania materiału biologicznego jednego pacjenta na małe porcje, bez konieczności rozmrażania i zamrażania całości pobranego wcześniej materiału biologicznego.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_probowki_pl.pdf

Pages