Inkubator Innowacyjności+

Centrum Transferu Technologii Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego, Synergia Sp. z o.o. oraz IBAkteria Sp. z o.o. realizują projekt "Inkubator Innowacyjności+", którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

W ramach projektu, trwającego do stycznia 2019 r., zaplanowano m.in. realizację prac przedwdrożeniowych, w celu podniesienia poziomu gotowości technologicznej wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Promowane będzie również zakładanie spółek typu spin-off na bazie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Projekt jest realizowany dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość dofinansowania: 3 000 000,00 zł.