Inkubator Innowacyjności 2.0

Centrum Transferu Technologii Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego, Synergia Sp. z o.o. oraz IBAkteria Sp. z o.o. realizują projekt "Inkubator Innowacyjności 2.0", którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

W ramach projektu, trwającego do marca 2020 r., zaplanowano m.in. realizację prac przedwdrożeniowych, w celu podniesienia poziomu gotowości technologicznej wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Promowane będzie również zakładanie spółek typu spin-off na bazie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Projekt jest realizowany dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość dofinansowania: 1 100 000,00 zł.