Inkubator Innowacyjności 4.0 - dofinansowanie dla CTT WUM

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego CTT WUM otrzymał dofinansowanie w ramach projektu  "Inkubator Innowacyjności 4.0."  
 
Projekt będzie realizowany w konsorcjum: Centrum Transferu Technologii WUM (Lider) oraz Synergia - WUM Sp z o.o. (Partner) 
Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. - 31.12.2022 r.
W tegorocznej edycji programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie otrzyma 32 wnioskodawców prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.
Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.