Konferencja - 16 stycznia 2019 r.

Konferenecja podsumowująca realizację prac przedwdrożeniowych realizowanych w WUM w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+"

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 9 stycznia 2019 r. na adres: inkubator@wum.edu.pl

Rejestracja na konferencję: https://docs.google.com/forms/d/12tpnN1QtrHhk6x2T0pVdj4WrYHZYpBNBo1vX6uZp7Ek/edit

Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, przy ul Żwirki i Wigury 63A, sala konferencyjna - poziom -1).

PROGRAM KONFERENCJI:

10:30 – 11:00 Rejestracja + kawa powitalna

11:00- 11:15 Otwarcie konferencji:

Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego – prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

Konrad Korbiński Prezes spółki celowej Synergia-WUM Sp. z o.o. oraz Anna Kula Dyrektor Centrum Transferu Technologii WUM

 

11:15 – 12:45 Prezentacja wyników prac przedwdrożeniowych zespołów WUM

 • dr n med. Piotr Korczyński
  „ System wirtualnej bronchoskopii wspomagający wykonanie przezoskrzelowej biopsji płuca (VBNS)”
 • lek. Marcin Kaczor
  „Symulator do nauki intubacji fiberoskopowej u osoby przytomnej”
 • lek. Marcin Kaczor
  „Symulator EMPATIA”
 • dr n. med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska
  „Czujnik do wykrywania białka w moczu w warunkach domowych”
 • dr hab. n. med. Magdalena Kowalewska
  „Potencjalny lek w leczeniu chorób z zespołem Parkesa-Webera”
 • prof. dr hab. Katarzyna Koziak
  „Cefazolina -  nowy lek w terapii chorób skórnych”
 • prof. dr hab. Katarzyna Koziak
  „Preparat do leczenia łysienia”
 • prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
  „OssiMon LAIOM - urządzenie do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych”
 • dr n. biol. Aleksandra Wesołowska
  „Aktywność biologiczna i bezpieczeństwo mikrobiologicznego mleka kobiecego po utrwalaniu”
 • dr n. med. Leszek Kraj
  „Stare leki - nowe możliwości. Projekt TURUS - propozycja nowej, kombinowanej terapii przeciwnowotworowej u pacjentów z rakiem trzustki”
 • dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
  „Zastosowanie proteomiki moczu w diagnostyce nefrologicznej”
 • dr n med. Agnieszka Barbara Niebisz
  „Zastosowanie analizy głosu do wykrywania i zapobiegania hipoglikemii i hiperglikemii” 

12:45 - 13:05 - Prof. nzw. dr hab. inż. -  Tomasz Ciach - Główne czynniki sukcesu w komercjalizacji wynalazków

13:05 - 13:25 - Konrad Korbiński - Kiedy i jak rozpocząć współpracę z biznesem, aby osiągnąć sukces

13:25 - 13:45 - Aleksander Kłósek - Jak przygotować projekt do prezentacji inwestorom

13:45 - 13:55 - Podsumowanie

13:55 - 15:00 - Lunch i spotkania Meet & Match

Zapraszamy do uczestnictwa - Centrum Transferu Technologii WUM oraz Synergia WUM Sp. z o.o.