Nagroda za prezentację wynalazku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości

Nasza Uczelnia otrzymała Dyplom za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków w 2019 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wojciecha Murdzka za projekt pod nazwą „Kompozycja emulsyjna cefazoliny o działaniu przeciwłuszczycowym” realizowanego przez zespół naukowców w składzie: prof. Katarzyna Koziak, dr Oliwia Zegrocka-Stendel (Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia WUM) oraz mgr Grzegorz Huszcza i mgr Katarzyna Smędra (Instytut Farmaceutyczny). 

Serdecznie gratulujemy!