Patenty

Twórcy Numer patentu Data przyznania Krajsortuj malejąco Uprawnieni Rodzaj ochrony

An analgesic pharmaceutical composition for an oral administration

Magdalena Bujalska-Zadrożny,
Marek Naruszewicz

2714042 29.08.2018 Austria, Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Finlandia, Wielka Brytania, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny

Derivatives of (2,5-dioxopirolidyn-1-yl)(phenyl)-acetamide and their use in the treatment of neurological diseases

Krzysztof Kamiński,
Michał Abram,
Anna Rapacz,
Szczepan Mogilski,
Gniewomir Latacz,
Bartłomiej Szulczyk

202080008108.9 12.04.2024 Chiny

Uniwersytet Jagielloński,
Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Conjugates of seselnium and isothiocyanate nanoparticles for use in the treatment of breast cancer

Lidia Mielczarek,
Katarzyna Wiktorska,
Zdzisław Chilmonczyk,
Pamela Krug,
Katarzyna Kaczyńska,
Jakub Karasiński,
Ewa Bulska,
Maciej Mazur

3843754 07.02.2024 Europa

Uniwersytet Warszawski,
Narodowy Instytut Leków,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Method of analysis of proteins of urine

Elżbieta Grzesiuk,
Jan Piwowarski,
Tomasz Pilżys,
Iga Wiśniowska,
Michał Marcinkowski,
Damian Garbicz,
Wojciech Lisik, 
Maciej Kosieradzki,
Leszek Pączek,
Paweł Krasowski 

3384289 01.06.2022 Francja, Niemcy, Wielka Brytania

Warszawski Uniwerystet Medyczny,
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wynalazek

(2,5-dioxopirolidyn-1-yl)(phenyl)-acetamide derivatives and their use in the treatment of neurological diseases

Krzysztof Kamiński,
Michał Abram,
Anna Rapacz,
Szczepan Mogilski,
Gniewomir Latacz,
Bartłomiej Szulczyk

480712 12.12.2023 Indie

Uniwersytet Jagielloński,
Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Methods for diagnosis and monitoring using urine proteins as markers in IGA nephropathy

Krzysztof Mucha,
Leszek Pączek,
Radosław Zagożdżon,
Bartosz Foroncewicz,
Michał Dadlez,
Magdalena Bakun,
Jan Piwowarski,
Tomasz Pilżys,
Michał Marcinkowski,
Dominik Cysewski,
Damian Garbicz,
Elżbieta Grzesiuk,
Michał Florczak

3469372 09.02.2023 Niemcy, Francja, Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Holandia, Dania

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wynalazek

Use of serum 2 cysteine peroxiredoxins (2-Cys-PRDX) as biomarkers of chronic kidney diseases (CKD) such as lupus nephritis (LN), IgA nephropathy (IgAN) and autosoma-dominant polycystic kidney disease (ADPKD) useful for diagnosing, monitoring, and prognosing in these diseases and method of differentiotion of these diseaseas

Krzysztof Mucha,
Leszek Pączek,
Radosław Zagożdżon,
Bartosz Foroncewicz,
Natalia Krata,
Kamila Gala

3358355 11.10.2023 Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Polimer molekularnie wdrukowany tworzacy warstwę rozpoznającą arypiprazol, sposób wytworzenia warstwy tego polimeru, jej zastosowanie do budowy czujników chemicznych do oznaczania arypiprazolu oraz kwas 4-[3,6-di(tiofen-2-ylo)-9H-karbazol-9-ilo]benzoesowy

Maciej Cieplak,
Mariann Gajda,
Renata Rybakiewicz,
Krzysztof Noworyta,
Paulina Wilczyńska-Materska,
Jyoti,
Włodzimierz Kutner,
Amdrzej Kutner,
Piotr Rudzki,
Edyta Gilant,
Teresa Żołek,
Dorota Maciejewska,

239912 24.01.2022 Polska

Instytut Chemii Fizycznej PAN,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościskiego,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Nowa  forma krystaliczna bezwodnego 17-β-estradiolu sposób jej otrzymywania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca nową formę krystaliczną bezwodnego 17-β-estradiolu  i jej zastosowanie 

Łukasz Szeleszczuk,
Ewa Jurczak,
Dariusz Pisklak,
Monika Zielińska-Pisklak

236889 22.02.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Aparat słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

237901 14.06.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wynalazek

Strony