Patenty

Twórcysortuj malejąco Numer patentu Data przyznania Kraj Uprawnieni Rodzaj ochrony

Sposób utrwalania mleka kobiecego i mleko kobiece utrwalone tym sposobem

Aleksandra Wesołowska,
Sylwester Rzoska,
Elżbieta Rosiak,
Dominika Sawczuk

238537 06.09.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Bank Żywności SOS,
Fundacja Mleka Kobiecego

Wynalazek

Nowa pochodna N-demetyloizopropylotropanu

Bożenna Gutkowska,
Jacek Stefanowicz,
Zdzisława Stefanowicz,
Jadwiga Turło

236592 25.01.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

New 5-aminotetrazole derivatives with antibacterial and antifungal activity

Daniel Szulczyk,
Marta Struga,
Joanna Stefańska

3679037 08.11.2023 Wielka Brytania, Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Ceramiczny nanokrystaliczny domieszkowany hydroksyapatyt oraz sposób otrzymywania ceramicznego nanokrystalicznego domieszkowanego hydroksyapatytu

Joanna Kolmas,
Aneta Jaguszewska,
Wacław Kołodziejski

229093 29.06.2018 Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego modyfikowanego hydroksyapatytu

Joanna Kolmas,
Katarzyna Szurkowska,
Łukasz Pajchel

234312 28.02.2020 Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

Zastosowanie perfluorozwiązków do ekstrakcji metabolitów roślinnych

Katarzyna Sykłowska-Baranek,
Agnieszka Pietrosiuk,
Maciej Pilarek

227837 31.01.2018 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska

Wynalazek

Sposób prowadzenia badań in vivo przy użyciu elektronowego rezonansu paramagnetycznego, zestaw oraz płaska kapilara do stosowania w tym sposobie

Katerina Makarova,
Katarzyna Zawada

242811 02.05.2023 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych

Kaziemierz Niemczyk,
Maria Małkowska,
Krzysztof Morawski,
Rafael Delgado

Ru.70451 31.12.2018 Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny,
Signovia International Sp. z o.o.
Aurismed S.A.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071908 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071909 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Strony