Patenty

Twórcy Numer patentu Data przyznania Kraj Uprawnienisortuj malejąco Rodzaj ochrony

Zestaw probówek z nakrętkami w stelażu

Piotr Laudański

Rp.26091 01.06.2020 Polska

Warszawski Uniwerstet Medyczny

Wzór przemysłowy

Aparat słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

237901 14.06.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wynalazek

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071904 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071906 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Biosensor do ilościowych oznaczeń PARP-1 w ludzkich płynach ustrojowych

Piotr Laudański,
Ewa Gorodkiewicz,
Łukasz Ołdak

244489 29.01.2024 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Uniwersytet w Białymstoku

Wynalazek

Methods for diagnosis and monitoring using urine proteins as markers in IGA nephropathy

Krzysztof Mucha,
Leszek Pączek,
Radosław Zagożdżon,
Bartosz Foroncewicz,
Michał Dadlez,
Magdalena Bakun,
Jan Piwowarski,
Tomasz Pilżys,
Michał Marcinkowski,
Dominik Cysewski,
Damian Garbicz,
Elżbieta Grzesiuk,
Michał Florczak

3469372 09.02.2023 Niemcy, Francja, Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Holandia, Dania

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wynalazek

Elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych

Kazimierz Niemczyk,
Maria Małkowska,
Krzysztof Morawski,
Rafael Delgado

Ru.70448 31.12.2018 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Signovia International Sp. z o.o.,
Aurismed S.A.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071907 04.04.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o. o.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071908 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071909 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Strony