VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych

W dniach 13-15 listopada br. w Warszawie odbyła się VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych. Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centra Transferu Technologii trzech Uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.  

Konferencja stanowi jeden z elementów ścisłej współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami Centrów Transferu Technologii oraz spółek celowych 66-ciu jednostek naukowych w Polsce. W konferencji udział wzięło ponad 200 osób

Podczas konferencji omawiano m.in.:

  • wpływ działalności naukowej na gospodarkę oczami CTT,
  • planowane inicjatywy MIR w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników badań,
  • wpływ działalności CTT na polską naukę oczami MNiSW,
  • własność intelektualna jako istotny składnik majątku organizacji,
  • wsparcie transferu technologii z nauki do gospodarki przez MNiSW,
  • podsumowanie programów: „Inkubator Innowacyjności +” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0”,
  • modelowy profil kompetencyjny personelu odpowiedzialnego za komercjalizację wiedzy,
  • leki, wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety — ogólne wymagania regulatorowe dotyczące rozwoju produktu,
  • standaryzacja kompetencji menadżerów transferu wiedzy i aktualne programy wspierania działań w zakresie transferu wiedzy w Europie,
  • sesja dobrych i złych praktyk.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Konferencji - fot. Krzysztof Kurek