WYNIKI KONKURSU NA GRANT W RAMACH PROGRAMU "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0"

W konkursie na grant w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0" złożono 17 wniosków na łączną kwotę:  1.475.318,14 zł,  do finansowania wyłoniono 11 wniosków na łaczną kwotę 740.609,79 zł.