Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin składania ofert Przedmiot zamówienia
02.08.2022 - 13:22 17.08.2022 - 23:00 CTT_DR_FS249_2022_EL_8171

USŁUGA Wykonanie części specjalnych do urządzenia i wykonanie serii prototypu sondy dożołądkowej - w pełni funkcjonalnego prototypu gotowego do testów (5 sztuk) zgodnie z dokumentacją techniczną WUM.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjnośći Ogłoszenie nr NR 2022-20931-120676