Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin składania ofert Przedmiot zamówienia
29.03.2019 - 10:55 05.04.2019 - 16:00 CTT/DR/II.2.0/001/2019
ZałącznikWielkość
PDF icon uniewaznienie_postepowania.pdf86.1 KB

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta – Członka Komitetu Inwestycyjnego w projekcie Inkubator Innowacyjności 2.0.

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku biznesowym (np. funduszy inwestycyjnych, firm consultingowych, firm z branży medycznej i farmaceutycznej)

b)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w komercjalizacji wyników badań naukowych (np. firmie posiadającej dział R&D, jednostce naukowej, spółce spin-off, itp.)

 3.       Zakres zadań eksperta:

1)       Przeprowadzenie oceny merytorycznej w ramach Komitetu Inwestycyjnego ok. 20 wniosków złożonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0,

b) Sporządzenia raportu z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez członka Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

2)       Uwzględnienie uwag przekazanych przez Zamawiającego i naniesienie na ich podstawie poprawek w opracowanym materiale do dnia 06 maja br.

 

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 06.05.2019 r.

 6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 05.04.2019 r. do godz. 16:00

ZałącznikWielkość
Plik formularz_ofertowy.docx41.14 KB
Plik regulamin_komitetu_inwestycyjnego_29_03_2019.docx38.69 KB
Plik wzor_umowy_o_dzielo.rtf333.57 KB
Plik zapytanie.docx38.57 KB
PDF icon zapytanie_aktualizacja_04_04_2019.pdf114.36 KB
PDF icon uniewaznienie_postepowania.pdf86.1 KB
04.12.2018 - 06:48 11.12.2018 - 16:00 CTT_AK_FS200_2018/2

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu w języku polskim  oraz angielskim opisu 26 technologii WUM  w oparciu o dane przekazane przez Zmawiającego. Zadanie realizowane w ramach  programu  „Inkubator Innowacyjności+” (nr umowy MNiSW/2017/DIR/71/II+)

ZałącznikWielkość
PDF icon zapytanie_ofertowe.pdf557.68 KB
Plik formularz_ofertowy_onepager.docx31.96 KB
Plik wzor_umowy_o_dzielo.rtf104.76 KB
30.11.2018 - 06:42 07.12.2018 - 16:00 CTT_FS200_EK_MK_2018/3
ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie_o_wyborze_0.pdf319.58 KB

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na wykonanie prototypu kombinezonu służacego do symulacji ograniczeń ruchomości w obrębie małych i dużych stawów jakich doświadcza pacjent przebywający na oddziale intensywnej terapii, w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

ZałącznikWielkość
PDF icon zapytanie_ofertowe_prototyp.pdf288.77 KB
Plik formularz_ofertowy_prototyp.docx231.67 KB
26.11.2018 - 12:13 05.12.2018 - 16:00 CTT_JST_SG_FS200_2018/2

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na wykonanie analiz spektroskopowych techniką XAS selenowanych egzopolisacharydóww projekcie realizowanym w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

ZałącznikWielkość
PDF icon ctt_jst_sg_fs200_2018_2.pdf222.94 KB
Plik oferta_ctt_jst_sg_fs200_2018_2.docx38.11 KB