Patenty

Twórcy Numer patentu Data przyznania Kraj Uprawnieni Rodzaj ochrony

Polimer molekularnie wdrukowany tworzacy warstwę rozpoznającą arypiprazol, sposób wytworzenia warstwy tego polimeru, jej zastosowanie do budowy czujników chemicznych do oznaczania arypiprazolu oraz kwas 4-[3,6-di(tiofen-2-ylo)-9H-karbazol-9-ilo]benzoesowy

Maciej Cieplak,
Mariann Gajda,
Renata Rybakiewicz,
Krzysztof Noworyta,
Paulina Wilczyńska-Materska,
Jyoti,
Włodzimierz Kutner,
Amdrzej Kutner,
Piotr Rudzki,
Edyta Gilant,
Teresa Żołek,
Dorota Maciejewska,

239912 24.01.2022 Polska

Instytut Chemii Fizycznej PAN,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościskiego,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Sposób utrwalania mleka kobiecego i mleko kobiece utrwalone tym sposobem

Aleksandra Wesołowska,
Sylwester Rzoska,
Elżbieta Rosiak,
Dominika Sawczuk

238537 06.09.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Bank Żywności SOS,
Fundacja Mleka Kobiecego

Wynalazek

Połączenie izotiocyjanianów z organicznymi związami selenu w nośnikach leków jako nowy środek farmaceutyczny o aktywności przeciwnowotworowej

Lidia Mielczarek,
Katarzyna Wiktorska,
Zdzisław Chilmonczyk,
Piotr Suchocki,
Pamela Krug,
Marta Bartel,
Barbara Wysocka,
Maciej Mazur

238526 30.08.2021 Polska

Narodowy Instytut Leków,
Uniwerstet Warszawski,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Aparat słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

237901 14.06.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wynalazek

Methods for diagnosis, differentation and monitoring using urine proteins as markers in IGA nephropathy

Krzysztof Mucha,
Leszek Pączek,
Radosław Zagożdżon,
Bartosz Foroncewicz,
Michał Dadlez,
Magdalena Bakun,
Jan Piwowarski,
Tomasz Pilżys,
Michał Marcinkowski,
Damian Garbicz,
Elżbieta Grzesiuk,
Michał Florczak

11,029,314 08.06.2021 USA

Warszawski Uniwerystet Medyczny,
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Wynalazek

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071908 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071905 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071909 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071906 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Dokostny implant słuchowy

Kazimierz Niemczyk,
Jarosław Wysocki,
Maria Małkowska,
Monika Kwacz

Ru.071904 04.05.2021 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska,
Aurismed S.A.,
Signovia International Sp. z o.o.

Wzór użytkowy

Strony