Patenty

Twórcy Numer patentu Data przyznania Kraj Uprawnieni Rodzaj ochrony

An analgesic pharmaceutical composition for an oral administration

Magdalena Bujalska-Zadrożny,
Marek Naruszewicz

2714042 29.08.2018 Austria, Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Finlandia, Wielka Brytania, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny

Ceramiczny nanokrystaliczny domieszkowany hydroksyapatyt oraz sposób otrzymywania ceramicznego nanokrystalicznego domieszkowanego hydroksyapatytu

Joanna Kolmas,
Aneta Jaguszewska,
Wacław Kołodziejski

229093 29.06.2018 Polska

Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wynalazek

System interaktywnej rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych w szczególności obrazów fluorescencyjnych

Magdalena Żuk,
Ewelina Świątek-Najwer,
Piotr PIetruski,
Janusz Jaworowski,
Marcin Majak,
Michał Popek,
Zbigniew Kulas,
Kamil Górski

228993 30.05.2018 Polska

Politechnika Wrocławska,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Nowe, podstawione pochodne dikarboiksymidów, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli oraz ich zastosowanie

Bożena Kuran,
Jerzy Kossakowski,
Mariola Napiórkowska,
Marcin Cieślak,
Julia Kaźmierczak-Barańska,
Karolina Królewska,
Barbara Nawrot

228995 30.05.2018 Polska

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Zastosowanie Ligustrum vulgare L. do wytwarzania preparatu zawierającego oleaceinę

Marek Naruszewicz,
Anna Kiss,
Monika Czerwińska

227843 31.01.2018 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wynalazek

Zastosowanie perfluorozwiązków do ekstrakcji metabolitów roślinnych

Katarzyna Sykłowska-Baranek,
Agnieszka Pietrosiuk,
Maciej Pilarek

227837 31.01.2018 Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Warszawska

Wynalazek

Strony