Technologie

Projekt Rezultaty projektu
Preparat do stosowania zewnętrznego o działaniu przeciwzapalnym na skórę i błony śluzowe zawierający jako substancję czynną metabolit mikrobioty jelitowej człowieka.

kierownik projektu:
dr hab. Jakub Piwowarski

Preparat do stosowania zewnętrznego o działaniu przeciwzapalnym. Substancja czynna posiada silne właściwości przeciwzapalne, które zostają wykorzystane w leczeniu stanów zapalnych skóry i błon śluzowych. Mechanizm działania polega na zahamowaniu procesu translokacji podjednostki p65 NF-κB do jądra komórkowego oraz obniżeniu poziomu białka S100A8/A9 (kalprotektyny). Jest to nowy mechanizm działania w stosunku do dotychczas stosowanych miejscowo leków w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych.


PDF icon karta_technologiczna_u228.pdf
Preparat do stosowania zewnętrznego w atopowych stanach zapalnych skóry

kierownik projektu:
dr hab. n. farm. Jakub Piwowarski

Korzyści z zastosowania:

 • Nowy mechanizm działania przeciwzapalnego
 • Alternatywa dla stosowanych obecnie leków steroidowych i inhibitorów kalcyneuryny
 • Substancja czynna o dobrej biodostępności  i silnym działaniu hamującym stany zapalne
 • Niskie ryzyko wystąpienia działania toksycznego lub działań niepożądanych. Przeprowadzone badania in vivo nie wykazały żadnych działań niepożądanych
 • Opracowany sposób otrzymywania substancji czynnej na drodze syntezy chemiczneJ

PREZENTAJCA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_azs_pl.pdf
Przeciwłuszczycowy potencjał pochodnej escyny

kierownik projektu:
dr Oliwia Zegrocka-Stendel

Związek hamujący rozwój stanu zapalnego, który możne być składnikiem preparatów łagodzących objawy występujące w przewlekłych stanach zapalnych skóry, np. w łuszczycy. Substancja czynna jest pojedynczym związkiem o zdefiniowanej strukturze i wysokiej czystości chemicznej. Potwierdzona w badaniach in vitro aktywność biologiczna polega na hamowaniu odpowiedzi komórkowej indukowanej przez czynnik martwicy nowotworów (TNF-α).

Nieskomplikowana technologia produkcji substancji czynnej z łatwo dostępnego i taniego surowca pozwalająca na wytworzenie substancji czynnej niskim kosztem. 


PDF icon karta_technologiczna_protoescygenina.pdf
Recepturowa formulacja Steroid do miejscowego stosowania w przełyku

kierownik projektu:
dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz

Opracowano nowy recepturowy preparat przeciwzapalny (Steroid) o zwiększonej lepkości do miejscowego stosowania w przełyku. Skład formulacji, jak również metoda wytwarzania są unikalne i zostały oryginalnie opracowane przez twórców. Formulacja została poddana badaniom podstawowym oceniającym jej właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Oceniono również akceptację preparatu wśród osób zdrowych i chorych na eozynofilowe zapalenie przełyku. Aktualnie przeprowadzane jest pilotażowe badanie skuteczności preparatu wśród dzieci z eozynofilowym zapaleniem przełyku. 


PDF icon karta_technologiczna_steroid_pl.pdf
Selenowane egzopolisacharydy pochodzenia grzybowego o selektywnej aktywności immunomodulacyjnej

kierownik projektu:
Mgr Sandra Górska

Przedmiotem wynalazku jest metoda otrzymywania immunomodulacyjnych selenowanych egzopolisacharydów -  produktów pochodzenia grzybowego - izolowanych z kultur mycelialnych z podłoża pohodowlanego grzyba leczniczego Lentinula edodes (grzyb shiitake).

Dzięki temu procesowi możliwe będzie otrzymanie preparatu leczniczego o działaniu immunomodulacyjnym ze wzbogaconych w selen kultur mycelialnych z podłoża pohodowlanego grzyba leczniczego Lentinula edodes.


PDF icon karta_egzopolisacharydy.pdf
Składnik aktywny oleju z oliwek - do stosowania zewnętrznego w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych

kierownik projektu:
dr hab. Sebastian Granica

Przedmiotem wynalazku jest naturalny związek biologiczny pozyskiwany z roślin z rodziny oliwkowatych – np.: liści ligustra pospolitego (Ligustrum vulgare L.). Związek ten wykazuje właściwości przeciwutleniające oraz hamujące uwalnianie mediatorów stanu zapalnego. Wyciąg wodny z liści ligustra pospolitego zawiera znaczącą ilość oleaceiny (ok. 2%).


PDF icon karta_technologiczna_olc.pdf
Sposób wykrywania endometriozy

kierownik projektu:
prof. dr hab. Jacek Malejczyk

Korzyści z zastosowania:

 • Materiał do badania (endometrium) jest stosunkowo łatwo dostępny za pomocą małoinwazyjnej biopsji aspiracyjnej pobieranej w trakcie rutynowej wizyty u ginekologa.
 • Ilościowy pomiar (informacji genetycznej zawartej w genie) ekspresji mRNA CD15 stanowi znakomite narzędzie diagnostyczne w rozpoznawaniu endometriozy.
 • Ujawniono mało inwazyjny, łatwy do przeprowadzenia sposób diagnozowania endometriozy, który może znaleźć zastosowanie w wykrywaniu i następnie prowadzeniu leczenia tej choroby

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_endometrioza_pl.pdf
Strategia przezwyciężenia immunosupresji w immunoterapii nowotworów

kierownik projektu:
dr Abdessamad Zerrouqi

Małe cząsteczki o potencjale do

 • przywracania aktywności cytotoksycznej komórek NK
 • zapobiegania utracie aktywności komórek NK i ewentualnie również komórek T CD8 +.
 • łączenia się jako adiuwant z chemioterapeutycznymi i immunologicznymi inhibitorami punktów kontrolnych znoszących wzrost guza.
 • aktywnego, bezpiecznego (opartego na testach wysokich dawek u myszy) i przystępnego kosztu produkcji


PDF icon karta_technologiczna_immunoterapia_pl.pdf
Struktura mikrobioty jelitowej zdrowego mieszkańca Polski (enterotypu) dla celów diagnostyki klinicznej

kierownik projektu:
Dr Jarosław Biliński, Prof. dr hab. Grzegorz Basak

Panel referencyjny o nazwie "Mikrobiota Polaka", będący pilotażową wersją polskich enterotypów - osobno dla kobiet i dla mężczyzn, stanowiący punkt odniesienia dla celów diagnostycznych, terapeutycznych i przemysłowych. Panel został opracowany w oparciu o technologię Sekwencjonowania Następnej Generacji (NGS) metodą shotgun sequencing. Panel zawiera spis bakterii bytujących w jelitach zdrowego człowieka oraz spis genów antybiotykoodporności.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon mikrobiota.pdf
Symulator EMPATIA

kierownik projektu:
lek. Marcin Kaczor

Urządzenie symulujące odczucia jakich doświadcza pacjent przebywający na oddziale intensywnej terapii. Symulator składa się z zestawu wizualnego opartego na technologii wirtualnej rzeczywistości oraz kombinezonu  ściśle współpracującego z zestawem wirtualnym.


PDF icon Karta technologiczna

Strony