Technologie

Projekt Rezultaty projektu
OssiMon LAIOM Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring

kierownik projektu:
Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk

OssiMon LAIOM – Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring to innowacyjna aparatura medyczna z zakresu metody laserowego śródoperacyjnego monitorowania plastyki kosteczek słuchowych. Jako kompleksowe rozwiązanie technologiczne (hardware + software + know-how) odpowiada na problem poprawy efektywności operacji plastyki kosteczek słuchowych (ossikuloplastyka). 

Kluczowym czynnikiem warunkującym sukces ossikuloplastyki jest prawidłowe pozycjonowanie kosteczek. Dotychczas weryfikacja prawidłowości pozycjonowania kosteczki mogła nastąpić dopiero po wybudzeniu pacjenta i dokonaniu badania audiometrycznego. Wyniki przedstawione na audiogramie informowały o poprawności bądź nie ułożenia kosteczki, a co za tym idzie o powodzeniu przeprowadzonej operacji. W przypadku nieoptymalnego umiejscowienia kosteczek, operację trzeba było powtórzyć, często wielokrotnie, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Jedyną alternatywą dla przeprowadzonych działań byłoby operowanie pacjentów w znieczuleniu miejscowym – zabieg bardzo ryzykowny i stresujący, a większości przypadków niemożliwy do przeprowadzenia. Wdrożenie rozwiązania OssiMon LAIOM umożliwia weryfikację prawidłowości przeprowadzonej operacji jeszcze w jej trakcie. Eliminuje więc konieczność powtarzania zabiegu.


PDF icon karta_ossimmon.pdf
Oznaczenie profilu receptorowego heterocyklicznych pochodnych piperazyny - związków o potencjalnie wielokierunkowym działaniu terapeutycznym na ośrodkowy układ nerwowy

kierownik projektu:
dr n. farm. Martyna Wróbel

Heterocykliczne pochodne piperazyny opracowane przez naukowców z WUM są zupełnie nową klasą chemiczną wśród związków działających na ośrodkowi układ nerwowy OUN przez wiązanie ze specyficznymi białkami (np. receptorami/transporterami serotoniny i dopaminy). Związki, będące punktem wyjścia do zaprojektowania tych pochodnych wykazują aktywność w podstawowych modelach bólu neuropatycznego, co pozwala przypuszczać, że działają przez wiązanie specyficzne z białkiem (np. receptorem NMDA) lub/i wpływają na neuroplastyczność neuronów.


PDF icon karta_technologiczna_piperazyna.pdf
Pierwszy lek dla chorych z zespołem Parkesa Webera

kierownik projektu:
dr hab n. med. Magdalena Kowalewska

Związek-kandydat na nowy lek do hamowania objawów zespołu Parkesa-Webera (rzadka choroba żylna dotykająca 0,3% światowej populacji) oraz innych powszechnych chorób żylnych o podłożu zapalnym.


PDF icon karta_tehnologiczna_e38.pdf
Preparat do stosowania zewnętrznego o działaniu przeciwzapalnym na skórę i błony śluzowe zawierający jako substancję czynną metabolit mikrobioty jelitowej człowieka.

kierownik projektu:
dr hab. Jakub Piwowarski

Preparat do stosowania zewnętrznego o działaniu przeciwzapalnym. Substancja czynna posiada silne właściwości przeciwzapalne, które zostają wykorzystane w leczeniu stanów zapalnych skóry i błon śluzowych. Mechanizm działania polega na zahamowaniu procesu translokacji podjednostki p65 NF-κB do jądra komórkowego oraz obniżeniu poziomu białka S100A8/A9 (kalprotektyny). Jest to nowy mechanizm działania w stosunku do dotychczas stosowanych miejscowo leków w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych.


PDF icon karta_technologiczna_u228.pdf
Przeciwłuszczycowy potencjał pochodnej escyny

kierownik projektu:
dr Oliwia Zegrocka-Stendel

Związek hamujący rozwój stanu zapalnego, który możne być składnikiem preparatów łagodzących objawy występujące w przewlekłych stanach zapalnych skóry, np. w łuszczycy. Substancja czynna jest pojedynczym związkiem o zdefiniowanej strukturze i wysokiej czystości chemicznej. Potwierdzona w badaniach in vitro aktywność biologiczna polega na hamowaniu odpowiedzi komórkowej indukowanej przez czynnik martwicy nowotworów (TNF-α).

Nieskomplikowana technologia produkcji substancji czynnej z łatwo dostępnego i taniego surowca pozwalająca na wytworzenie substancji czynnej niskim kosztem. 


PDF icon karta_technologiczna_protoescygenina.pdf
Selenowane egzopolisacharydy pochodzenia grzybowego o selektywnej aktywności immunomodulacyjnej

kierownik projektu:
Mgr Sandra Górska

Przedmiotem wynalazku jest metoda otrzymywania immunomodulacyjnych selenowanych egzopolisacharydów -  produktów pochodzenia grzybowego - izolowanych z kultur mycelialnych z podłoża pohodowlanego grzyba leczniczego Lentinula edodes (grzyb shiitake).

Dzięki temu procesowi możliwe będzie otrzymanie preparatu leczniczego o działaniu immunomodulacyjnym ze wzbogaconych w selen kultur mycelialnych z podłoża pohodowlanego grzyba leczniczego Lentinula edodes.


PDF icon karta_egzopolisacharydy.pdf
Składnik aktywny oleju z oliwek - do stosowania zewnętrznego w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych

kierownik projektu:
dr hab. Sebastian Granica

Przedmiotem wynalazku jest naturalny związek biologiczny pozyskiwany z roślin z rodziny oliwkowatych – np.: liści ligustra pospolitego (Ligustrum vulgare L.). Związek ten wykazuje właściwości przeciwutleniające oraz hamujące uwalnianie mediatorów stanu zapalnego. Wyciąg wodny z liści ligustra pospolitego zawiera znaczącą ilość oleaceiny (ok. 2%).


PDF icon karta_technologiczna_olc.pdf
Struktura mikrobioty jelitowej zdrowego mieszkańca Polski (enterotypu) dla celów diagnostyki klinicznej

kierownik projektu:
Dr Jarosław Biliński, Prof. dr hab. Grzegorz Basak

Panel referencyjny o nazwie "Mikrobiota Polaka", będący pilotażową wersją polskich enterotypów - osobno dla kobiet i dla mężczyzn, stanowiący punkt odniesienia dla celów diagnostycznych, terapeutycznych i przemysłowych. Panel został opracowany w oparciu o technologię Sekwencjonowania Następnej Generacji (NGS) metodą shotgun sequencing. Panel zawiera spis bakterii bytujących w jelitach zdrowego człowieka oraz spis genów antybiotykoodporności.


PDF icon mikrobiota.pdf
Symulator EMPATIA

kierownik projektu:
lek. Marcin Kaczor

Urządzenie symulujące odczucia jakich doświadcza pacjent przebywający na oddziale intensywnej terapii. Symulator składa się z zestawu wizualnego opartego na technologii wirtualnej rzeczywistości oraz kombinezonu  ściśle współpracującego z zestawem wirtualnym.


PDF icon Karta technologiczna
TAURUS: Nowa kombinowana terapia przeciwnowotworowa u pacjentów z rozpoznanym rakiem trzustki

kierownik projektu:
dr n. med. Leszek Kraj

Przedmiotem wynalazku jest nowa kombinowana terapia przeciwnowotworowa polegająca na połączeniu chemioterapii opartej na gemcytabinie (GCB), która jest podstawowym lekiem w protokołach chemioterapii, z lekami blokującymi kanały wapniowe (CCB - Calcium Channel Blockers). Założenia terapii opierają się na retrospektywnej analizie danych klinicznych pochodzących od ponad 4500 pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem trzustki. Z analizy danych populacyjnych wynika, iż osoby przyjmujące CCB wykazują większą przeżywalność w następstwie leczenia raka trzustki gemcytabiną
w stosunku do pacjentów nie leczonych CCB. Dodatkowo we własnych badaniach in vitro testowano potencjał przeciwnowotworowy CCB. Uzyskane wyniki i opracowane modele pozwalają na rozwijanie proponowanej terapii.


PDF icon karta_technologiczna_taurus.pdf

Strony