Technologie

Projekt Rezultaty projektu
Nowa nieinwazyjna metoda diagnostyczna do rozpoznawania ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków nerkowych i zmiany minimalnej u pacjentów z zespołem nerczycowym i białkomoczem

kierownik projektu:
dr n. med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska / dr hab. n med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Nowa nieinwazyjna metoda diagnostyczna do rozpoznawania ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków nerkowych i zmiany minimalnej u pacjentów z zespołem nerczycowym i białkomoczem, polegająca na identyfikacji składników białkowych będących markerami jednego lub drugiego stanu patologicznego wykonywana przy wykorzystaniu celowanej analizy proteomicznej.


PDF icon karta_technologiczna_szkliwienie_pl.pdf
Nowa nieinwazyjna metoda leczenia niewydolności serca

kierownik projektu:
dr hab. n. med. Maciej Siński

Nowa metoda leczenia polega na zahamowaniu aktywności układu współczulnego, odbarczeniu chemoreceptorów kłębka szyjnego za pomocą systemu, który sekwencyjnie dozuje hiperoksyczną mieszankę oddechową.  Sposób podawania tlenu zapobiega ubocznym działaniom  będącym wynikiem hiperoksji. Nowa metoda leczenia polega na zahamowaniu aktywności układu współczulnego, odbarczeniu chemoreceptorów kłębka szyjnego za pomocą systemu, który sekwencyjnie dozuje hiperoksyczną mieszankę oddechową.  Sposób podawania tlenu zapobiega ubocznym działaniom  będącym wynikiem hiperoksji.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon Karta technologiczna
Nowa wielkocząsteczkowa molekuła pochodzenia naturalnego o selektywnej aktywności immunosupresyjnej

kierownik projektu:
prof. dr hab. Jadwiga Turło

Przedmiotem wynalazku są selenowane polisacharydy - nowe wielkocząsteczkowe molekuły otrzymywane na drodze biosyntezy przez kultury mycelialne grzyba z gatunku Lentinula edodes, o całkowicie nietypowej dla tej grupy związków aktywności immunosupresyjnej.

Otrzymane produkty wykazują aktywność jako selektywne inhibitory aktywacji limfocytów T, a aktywność ta jest obserwowana już w niskich stężeniach. Preparaty zawierające produkt są przeznaczone do stosowania przede wszystkim w transplantologii w prewencji odrzucenia przeszczepu oraz w chorobach autoimmunologicznych jak np. nieswoiste zapalenia jelit, atopowe zapalenia skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodzieją-ce zapalenie jelita grubego, toczeń rumieniowaty, atopowe zapalenie skóry.


PDF icon molekula.pdf
Nowoczesne metody różnicowania oraz monitorowania przebiegu nefropatii IgA, nefropatii błoniastej oraz toczniowej, oparte o analizę proteomiczną moczu, z wykorzystaniem technik Western blotting oraz ELISA (test diagnostyczny)

kierownik projektu:
dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

Nowa nieinwazyjna metoda różnicowania oraz monitorowania przebiegu nefropatii oparta na połączeniu technologii Western blotting oraz ELISA, umożliwiająca jakościową identyfikację wybranych białek oraz ilościową ocenę ich stężenia w pobranym materiale.


PDF icon Karta technologiczna
Ocena aktywności i czystości mikrobiologicznej preparatów liofilizowanego mleka kobiecego utrwalonego metodą wysokich ciśnień

kierownik projektu:
dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

Opracowane przez Zespół badawczy rozwiązanie bazuje na technice wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP), jest nietermiczną metodą utrwalania żywności opartą na koncepcji „minimalnego przetwarzania”. HHP zwiększa bezpieczeństwo produktów spożywczych i wydłuża ich trwałość, jednocześnie pozwalając na zachowanie wartości żywieniowych i sensorycznych. W celu określenia skuteczności procesu utrwalania mleka kobiecego w zapewnieniu czystości mikrobiologicznej, zbadano  wrażliwość wybranych drobnoustrojów na zastosowane ciśnienia, w próbkach mleka celowo kontaminowanego mikroorganizmami potencjalnie chorobotwórczymi. Następnie mleko poddano liofilizacji
i zbadano jego czystość i aktywność biologiczną.


PDF icon karta_technologiczna_liofilizacja.pdf
Ocena czystości mikrobiologicznej wzmacniacza do żywienia noworodków

kierownik projektu:
dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

Zespół badawczy wykorzystuje niekonwencjonalne techniki utrwalania mleka kobiecego które mogą mieć zastosowanie w wytworzeniu wzmacniacza pochodzącego z matczynego mleka. Niekwestionowaną korzyścią wprowadzonych rozwiązań jest zachowanie bioaktywności produktu. Ciśnieniowane produkty spożywcze (nabiałowe i inne) nie tracą walorów smakowych ani zapachowych, a termin ich przydatności do spożycia znacznie się wydłuża. Takie korzyści dotyczą też paskalizacji mleka kobiecego, które jest żywnością o znaczeniu terapeutycznym, funkcjonalnym. Stworzenie preparatu pochodzącego z mleka kobiecego o znanym składzie w ograniczonej objętości umożliwi porcjowanie i podaż składników odżywczych we właściwych proporcjach dzieciom przedwcześnie urodzonym. Działania przeprowadzone:

1. Zbadanie flory natywnej matek-dawczyń i określenie wpływu wybranych warunków ciśnieniowania i liofilizacji

2. Fortyfikowanie (celowe kontaminowanie) mleka wybranymi szczepami referencyjnymi bakterii i  grzybów oraz ocena wpływu wybranych procesów na ich przeżywalność w mleku.

3. Sprawdzenie obecności wybranych patogenów ( spośród rekomendowanych przez EMBA:  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis , Bacillus cereus oraz Candida albicans w mleku procesowanym).


PDF icon karta_technologiczna_wzmacniacz.pdf
Opracowanie technologii oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń farmaceutykami z wykorzystaniem grzyba z gatunku Armillaria mellea

kierownik projektu:
mgr farm Agata Sośnicka

innowacyjna metoda oczyszczania ścieków z farmaceutyków 

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_armillaria_pl.pdf
OssiMon LAIOM Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring

kierownik projektu:
Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk

OssiMon LAIOM – Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring to innowacyjna aparatura medyczna z zakresu metody laserowego śródoperacyjnego monitorowania plastyki kosteczek słuchowych. Jako kompleksowe rozwiązanie technologiczne (hardware + software + know-how) odpowiada na problem poprawy efektywności operacji plastyki kosteczek słuchowych (ossikuloplastyka). 

Kluczowym czynnikiem warunkującym sukces ossikuloplastyki jest prawidłowe pozycjonowanie kosteczek. Dotychczas weryfikacja prawidłowości pozycjonowania kosteczki mogła nastąpić dopiero po wybudzeniu pacjenta i dokonaniu badania audiometrycznego. Wyniki przedstawione na audiogramie informowały o poprawności bądź nie ułożenia kosteczki, a co za tym idzie o powodzeniu przeprowadzonej operacji. W przypadku nieoptymalnego umiejscowienia kosteczek, operację trzeba było powtórzyć, często wielokrotnie, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Jedyną alternatywą dla przeprowadzonych działań byłoby operowanie pacjentów w znieczuleniu miejscowym – zabieg bardzo ryzykowny i stresujący, a większości przypadków niemożliwy do przeprowadzenia. Wdrożenie rozwiązania OssiMon LAIOM umożliwia weryfikację prawidłowości przeprowadzonej operacji jeszcze w jej trakcie. Eliminuje więc konieczność powtarzania zabiegu.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_ossimmon.pdf
Oznaczenie profilu receptorowego heterocyklicznych pochodnych piperazyny - związków o potencjalnie wielokierunkowym działaniu terapeutycznym na ośrodkowy układ nerwowy

kierownik projektu:
dr n. farm. Martyna Wróbel

Heterocykliczne pochodne piperazyny opracowane przez naukowców z WUM są zupełnie nową klasą chemiczną wśród związków działających na ośrodkowi układ nerwowy OUN przez wiązanie ze specyficznymi białkami (np. receptorami/transporterami serotoniny i dopaminy). Związki, będące punktem wyjścia do zaprojektowania tych pochodnych wykazują aktywność w podstawowych modelach bólu neuropatycznego, co pozwala przypuszczać, że działają przez wiązanie specyficzne z białkiem (np. receptorem NMDA) lub/i wpływają na neuroplastyczność neuronów.


PDF icon karta_technologiczna_piperazyna.pdf
Pierwszy lek dla chorych z zespołem Parkesa Webera

kierownik projektu:
dr hab n. med. Magdalena Kowalewska

Związek-kandydat na nowy lek do hamowania objawów zespołu Parkesa-Webera (rzadka choroba żylna dotykająca 0,3% światowej populacji) oraz innych powszechnych chorób żylnych o podłożu zapalnym.


PDF icon karta_tehnologiczna_e38.pdf

Strony